TALK WITH ME on Clubhouse

TALK WITH ME Clubhouse
4.5k Members
Updated: May 21, 2022

Description

HELLO GUYS🥰
JOIN IF YOU WANT TO PLAY GAMES OR TALK😌
ֆօƈɨǟʟɨʐɨռɢ ❤️
ʄʀɨɛռɖֆɦɨք😍
ɖǟȶɨռɢ👅
𝓕𝓸𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻-𝓐𝓷𝓾𝓼𝓱𝓲𝓲🦋

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 07, 2022 4,500 -100 -2.2%
March 11, 2022 4,600 -76 -1.7%
November 23, 2021 4,676 +1 +0.1%
November 22, 2021 4,675 -4 -0.1%
November 21, 2021 4,679 -1 -0.1%
November 18, 2021 4,680 -4 -0.1%
November 17, 2021 4,684 -8 -0.2%
November 15, 2021 4,692 -9 -0.2%
November 14, 2021 4,701 -1 -0.1%
November 12, 2021 4,702 -7 -0.2%
November 10, 2021 4,709 -1 -0.1%
November 09, 2021 4,710 +5 +0.2%
November 08, 2021 4,705 -7 -0.2%
November 07, 2021 4,712 -3 -0.1%
November 06, 2021 4,715 -7 -0.2%
November 05, 2021 4,722 -6 -0.2%
November 04, 2021 4,728 -1 -0.1%
November 03, 2021 4,729 -4 -0.1%
November 02, 2021 4,733 -7 -0.2%
November 01, 2021 4,740 -5 -0.2%
October 31, 2021 4,745 -9 -0.2%
October 30, 2021 4,754 -7 -0.2%
October 28, 2021 4,761 +727 +18.1%
August 27, 2021 4,034 +3 +0.1%
August 26, 2021 4,031 +123 +3.2%
August 22, 2021 3,908 -3 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs