هواداران 👑تاج👑 ایران on Clubhouse

هواداران 👑تاج👑 ایران Clubhouse
2.6k Members
Updated: Mar 12, 2024

Description

💙🌟👑🌟💙
#تاج یک باشگاه مقدسه یک باشگاه که فقط افراد خاص میتوانند افتخار داشته باشند در این باشگاه حاضر باشند.
و دارای هوادارن خاص میباشد.
و هر کسی این سعادت و افتخار را ندارد.
هوادار و یا بازیکن این باشگاه باشد.
#تاجی باشی میشوی خاص ترین از نوع بهترینها

💙💙🌟🌟👑🌟🌟💙💙

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2024 2,603 +59 +2.4%
January 22, 2024 2,544 +68 +2.8%
December 08, 2023 2,476 +32 +1.4%
October 31, 2023 2,444 +25 +1.1%
October 01, 2023 2,419 +221 +10.1%
September 01, 2023 2,198 +86 +4.1%
August 04, 2023 2,112 +35 +1.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs