ما اتییست ها on Clubhouse

ما اتییست ها Clubhouse
8.6k Members
Updated: Feb 1, 2024

Description

احترام به انسان و حرمت انسانی: درباره موضوعات مختلف و عقاید متفاوت گفتگو و نقد میکنیم ، هیچ چیز اینجا ‌مقدس‌ نیست به جز حرمت انسان ، ما قائل به توهین به عقاید نیستیم .
قانون مدریتورها: مدریتورها هر‌کجا‌ نیاز ‌ببینند وارد بحث خواهند شد.این کلاب طبق‌ قوانین‌ کلاب هاوس عمل می‌کند - درج شماره تلفن در بایو در این کلاب باعث میشود در استیج در خدمتتان نباشیم .
لطفا میکروفون‌ راخاموش‌کنید: اگر‌نوبت شما نیست لطفا میکروفون خود را باز نکنید، در صورت رعایت نکردن نظم روم و قوانین کلاب ، علی رغم میل باطنی شما به اودینس منتقل میشوید .

Rules

احترام به انسان و حرمت انسانی

درباره موضوعات مختلف و عقاید متفاوت گفتگو و نقد میکنیم ، هیچ چیز اینجا ‌مقدس‌ نیست به جز حرمت انسان ، ما قائل به توهین به عقاید نیستیم .

قانون مدریتورها

مدریتورها هر‌کجا‌ نیاز ‌ببینند وارد بحث خواهند شد.این کلاب طبق‌ قوانین‌ کلاب هاوس عمل می‌کند و‌ آزادی بیان تحت قوانین دنیای مدرن جاری است.

لطفا میکروفون‌ راخاموش‌کنید

اگر‌نوبت شما نیست لطفا میکروفون خود را باز نکنید، در صورت رعایت نکردن نظم روم و قوانین کلاب ، علی رغم میل باطنی شما به اودینس منتقل میشوید .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 16, 2023 8,631 +91 +1.1%
March 16, 2023 8,540 +40 +0.5%
January 04, 2023 8,500 +100 +1.2%
December 01, 2022 8,400 +100 +1.3%
November 24, 2022 8,300 -100 -1.2%
November 18, 2022 8,400 +100 +1.3%
November 11, 2022 8,300 -100 -1.2%
November 05, 2022 8,400 +100 +1.3%
August 27, 2022 8,300 +100 +1.3%
July 19, 2022 8,200 +100 +1.3%
May 07, 2022 8,100 +100 +1.3%
April 09, 2022 8,000 +100 +1.3%
March 27, 2022 7,900 +100 +1.3%
March 11, 2022 7,800 +1,043 +15.5%
November 23, 2021 6,757 +58 +0.9%
November 21, 2021 6,699 +27 +0.5%
November 19, 2021 6,672 +22 +0.4%
November 18, 2021 6,650 +5 +0.1%
November 17, 2021 6,645 +17 +0.3%
November 16, 2021 6,628 +79 +1.3%
November 15, 2021 6,549 +32 +0.5%
November 14, 2021 6,517 +1 +0.1%
November 13, 2021 6,516 +4 +0.1%
November 12, 2021 6,512 +9 +0.2%
November 10, 2021 6,503 +14 +0.3%
November 09, 2021 6,489 +96 +1.6%
November 08, 2021 6,393 +35 +0.6%
November 07, 2021 6,358 -3 -0.1%
November 06, 2021 6,361 +1 +0.1%
November 04, 2021 6,360 +9 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs