GROUP ĂN ĐÚNG DÁNG ĐẸP on Clubhouse

GROUP ĂN ĐÚNG DÁNG ĐẸP Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 8, 2024

Description

Có sức khỏe là có tất cả! Hãy làm giàu Sức khỏe của bạn! Sức khỏe đúng nghĩa ở đây là Sức khỏe của:
1️⃣Thể chất
2️⃣Trí tuệ
3️⃣Tâm hồn
Lịch đọc sách dinh dưỡng: 21h-22h, T2-T6

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 08, 2024 2,147 0 0.0%
January 18, 2024 2,147 +1 +0.1%
December 04, 2023 2,146 +4 +0.2%
October 29, 2023 2,142 +4 +0.2%
September 29, 2023 2,138 +2 +0.1%
August 30, 2023 2,136 -1 -0.1%
July 27, 2023 2,137 +2 +0.1%
July 01, 2023 2,135 +32 +1.6%
April 06, 2023 2,103 +12 +0.6%
March 11, 2023 2,091 -9 -0.5%
January 07, 2023 2,100 +100 +5.0%
October 08, 2022 2,000 +100 +5.3%
August 12, 2022 1,900 +100 +5.6%
June 27, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 01, 2022 1,700 +100 +6.3%
April 28, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 31, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 09, 2022 1,400 +645 +85.5%
November 13, 2021 755 +24 +3.3%
November 11, 2021 731 +35 +5.1%
November 08, 2021 696 +22 +3.3%
November 06, 2021 674 +59 +9.6%
November 01, 2021 615 +14 +2.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs