استاد شجریان on Clubhouse

استاد شجریان Clubhouse
1.7k Members
Updated: Aug 7, 2022

Rules

اَدبِ مرد به زِ دولتِ اوست

در جایگاه هنر و اندیشه، جایی که نوای روحبخش خسرو آوازِ ایران طنین انداز است، شرطِ اول قدم،‌ ادب است و احترام!

خارج و فارغ از دنیایِ سیاست و دیانت

برای همزمانی و همزیستی و درک بزرگیِ این ادبیات‌ِ غنی ، با نوایِ آسمانی استاد شجریان و مضرابِ شهناز و شریف و لطفی و مشکاتیان…حیات‌ِ این جهان را فرصتی ارزشمند یافته و از این رو جانِ جهان را به اخلاص سپاسگزاریم

کوشیم در ترویجِ فرهنگ و ادبِ پارسی

طراوتِ ادبیاتِ کهنِ ایران زمین، با دانش موسیقایی اساتیدِ آواز

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 07, 2022 1,700 +100 +6.3%
August 01, 2022 1,600 -100 -5.9%
July 25, 2022 1,700 +100 +6.3%
July 19, 2022 1,600 -100 -5.9%
July 12, 2022 1,700 +100 +6.3%
June 16, 2022 1,600 +100 +6.7%
May 07, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 12, 2022 1,400 +440 +45.9%
November 24, 2021 960 +6 +0.7%
November 23, 2021 954 +1 +0.2%
November 21, 2021 953 +11 +1.2%
November 20, 2021 942 +2 +0.3%
November 19, 2021 940 +1 +0.2%
November 18, 2021 939 +28 +3.1%
November 14, 2021 911 +108 +13.5%
November 13, 2021 803 +22 +2.9%
November 08, 2021 781 +7 +1.0%
November 06, 2021 774 +17 +2.3%
November 03, 2021 757 +16 +2.2%
November 01, 2021 741 +3 +0.5%
October 31, 2021 738 +24 +3.4%
October 30, 2021 714 +11 +1.6%
October 29, 2021 703 +3 +0.5%
October 28, 2021 700 +17 +2.5%
October 26, 2021 683 +605 +775.7%
August 25, 2021 78 -1 -1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs