ഫിലോസഫി | ശാസ്ത്രം on Clubhouse

ഫിലോസഫി | ശാസ്ത്രം Clubhouse
2.2k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

A platform for Agnostics or Athiests to have discussions with Theists in malayalam on topics ranging from philosophy to science to theological issues.

മലയാളത്തില്‍ ഫിലോസഫി, ശാസ്ത്രം, ദൈവ വിശ്വാസം / യുക്തിവാദം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഒരു തുറന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 2,200 +10 +0.5%
January 30, 2024 2,190 +9 +0.5%
December 17, 2023 2,181 +7 +0.4%
November 06, 2023 2,174 +4 +0.2%
October 07, 2023 2,170 +1 +0.1%
September 07, 2023 2,169 +4 +0.2%
August 10, 2023 2,165 +8 +0.4%
July 08, 2023 2,157 +7 +0.4%
June 16, 2023 2,150 -3 -0.2%
March 15, 2023 2,153 +53 +2.6%
July 31, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 +259 +14.9%
November 22, 2021 1,741 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,739 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,738 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,737 +19 +1.2%
November 11, 2021 1,718 +7 +0.5%
November 09, 2021 1,711 +3 +0.2%
November 07, 2021 1,708 +29 +1.8%
November 05, 2021 1,679 +1 +0.1%
November 04, 2021 1,678 +3 +0.2%
November 01, 2021 1,675 +4 +0.3%
October 31, 2021 1,671 +11 +0.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs