Mallu streets kerala on Clubhouse

Mallu streets kerala Clubhouse
3.7k Members
Updated: Jun 23, 2022

Description

🄹🅄🅂🅃 🄲🄾🄼🄴 🄰🄽🄳 🄷🄰🅅🄴 🄵🅄🄽 🄰🄽🄳 🄼🄰🄺🄴 🄶🄾🄾🄳🅂 🄵🅁🄸🄴🄽🄳🅂
🇳 🇴  🇷 🇺 🇱 🇪 🇸 
🇪 🄽🄹🄾🅈 🄰🄽🄳 🄷🄰🅅🄴 🄵🅄🄽No Fear☣️

☠️⃟⃢,✞︎   ꦿ҈᭄⁩♡𝖒 𝖆 𝖑 𝖑 𝖚 𝖘 𝖙 𝖗 𝖊 𝖊 𝖙 𝖘 𝖐 𝖊 𝖗 𝖆 𝖑 𝖆 ♡ꦿ҈✞᭄⁩𖢄☠️

✇⃟⃢👹*⃟ᡃ⃟ ⍣⃟︋︋,☠︎തമ്പാനൂർ തട്ടക്കം 𖤓𖤍⃝⍣⃟︋︋👹𝄟⃝⃟ 🚩✇⃟⃢

𒋨ƘƛƬƬƛԼƛƝ ƑƖƓӇƬƖƝƓ ƛƦMƳ𒋨

FOUNDER 👑
Mr SARFARAS👑

🄰🄳🄼🄸🄽
🄽🄾🅁🄰🄷


🇲 🇴 🇩 🇪 🇷 🇦 🇹 🇴 🇷 🇸 🅵🅾🅻🅻🅾🆆🅸🅽🅶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝘂𝘀𝗼𝗿𝘆 𝗺𝘆 𝗯𝗮𝗯𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗮𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀😎😜😋

𝘼𝘿𝙐𝙇𝙏𝙎 𝙊𝙉𝙇𝙔 18+🔞
⬆️ƬƠƤ ƠƦ ƁƠƬƬƠM⬇️
ƊƤ ƤƦƠƤƠƧƛԼ 🌹
ЄҲƇӇƛƝƓЄ ƠƦ ƧƤƠƬƘƖƧƧ👄
ԼƛƬЄ ƝƖƓӇƬ ƓƛMЄƧ ƛƝƊ MƲƧƇƖ🎵
ƘƖƇƘ ƠƦ ƤƖƇƘ📍
ԼЄƬƧ ƤԼƛƳ ԼƲƊƠ ƘƖƝƓ🎲

Rules

No fear

Fighting for justice⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫🚫

No rules🖕

No Peace ⚡️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 3,700 +100 +2.8%
May 21, 2022 3,600 +100 +2.9%
March 27, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 12, 2022 3,400 +1,326 +64.0%
November 24, 2021 2,074 +108 +5.5%
November 23, 2021 1,966 +78 +4.2%
November 22, 2021 1,888 +30 +1.7%
November 21, 2021 1,858 +124 +7.2%
November 20, 2021 1,734 +327 +23.3%
November 19, 2021 1,407 +67 +5.0%
November 18, 2021 1,340 +360 +36.8%
November 16, 2021 980 +93 +10.5%
November 13, 2021 887 +4 +0.5%
November 12, 2021 883 +7 +0.8%
November 11, 2021 876 +38 +4.6%
November 09, 2021 838 +12 +1.5%
November 08, 2021 826 +40 +5.1%
November 07, 2021 786 +66 +9.2%
November 05, 2021 720 +17 +2.5%
November 04, 2021 703 +7 +1.1%
November 03, 2021 696 +134 +23.9%
November 01, 2021 562 +29 +5.5%
October 31, 2021 533 +38 +7.7%
October 30, 2021 495 +281 +131.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs