هنر، روان، درمان on Clubhouse

هنر، روان، درمان Clubhouse
2.3k Members
🧀 Psychology Topic
Updated: Jan 27, 2023

Description

در این کلاب با دعوت از پیشکسوتان، اساتید و اعضای هیئت علمی روانشناسی به مسائل پیرامون رواندرمانی ، رواندرمانگران و درمانجوها میپردازیم. هدف ما اعتلا، رشد و فهم جایگاه رواندرمانی در سطح سلامت فرد و جامعه می باشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 2,300 +143 +6.7%
November 22, 2021 2,157 +8 +0.4%
November 21, 2021 2,149 +1 +0.1%
November 20, 2021 2,148 +3 +0.2%
November 18, 2021 2,145 +14 +0.7%
November 15, 2021 2,131 +11 +0.6%
November 12, 2021 2,120 +2 +0.1%
November 11, 2021 2,118 +5 +0.3%
November 10, 2021 2,113 +7 +0.4%
November 08, 2021 2,106 +10 +0.5%
November 06, 2021 2,096 +12 +0.6%
November 03, 2021 2,084 +17 +0.9%
November 01, 2021 2,067 +8 +0.4%
October 30, 2021 2,059 +9 +0.5%
October 29, 2021 2,050 +2 +0.1%
October 28, 2021 2,048 +9 +0.5%
October 26, 2021 2,039 +559 +37.8%
August 26, 2021 1,480 +3 +0.3%
August 25, 2021 1,477 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,476 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,474 +5 +0.4%
August 20, 2021 1,469 +3 +0.3%
August 19, 2021 1,466 +3 +0.3%
August 17, 2021 1,463 +91 +6.7%
July 15, 2021 1,372 +10 +0.8%
July 08, 2021 1,362 +2 +0.2%
July 07, 2021 1,360 +4 +0.3%
July 05, 2021 1,356 +3 +0.3%
July 04, 2021 1,353 +7 +0.6%
July 03, 2021 1,346 +5 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs