Non Religious Citizens on Clubhouse

Non Religious Citizens Clubhouse
3.3k Members
👥 Social Issues 🔬 Science Topics
Updated: Feb 4, 2023

Description

ശാസ്ത്രീയവും മനുഷ്യത്വപരവുമായ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ.
NRC യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
1. Non religious certificate
2. Non religious identity
3. Non religious community
നീതിബോധവും യുക്തിചിന്തയുമുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി മതത്തിന് പകരമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കൂട്ടായിമയാണ് NRC
To Join NRC contact 👇
+919747510842
+919633070878
+919446911328

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 23, 2022 3,300 +100 +3.2%
June 30, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 24, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 12, 2022 3,000 +424 +16.5%
November 24, 2021 2,576 +5 +0.2%
November 22, 2021 2,571 +26 +1.1%
November 16, 2021 2,545 +6 +0.3%
November 13, 2021 2,539 +76 +3.1%
November 10, 2021 2,463 +9 +0.4%
November 09, 2021 2,454 +4 +0.2%
November 08, 2021 2,450 +4 +0.2%
November 07, 2021 2,446 +1 +0.1%
November 06, 2021 2,445 +8 +0.4%
November 03, 2021 2,437 +18 +0.8%
October 31, 2021 2,419 +4 +0.2%
October 30, 2021 2,415 +7 +0.3%
October 29, 2021 2,408 +713 +42.1%
August 23, 2021 1,695 +3 +0.2%
August 22, 2021 1,692 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs