ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕಗ್ಗ: on Clubhouse

ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಕಗ್ಗ: Clubhouse
1.3k Members
Updated: Jan 27, 2023

Description

ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ. (ಆಸಕ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು)
ಸಮಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಕಗ್ಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,300 +90 +7.5%
November 23, 2021 1,210 +1 +0.1%
November 22, 2021 1,209 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,207 +12 +1.1%
November 18, 2021 1,195 +6 +0.6%
November 13, 2021 1,189 +4 +0.4%
November 11, 2021 1,185 +5 +0.5%
November 09, 2021 1,180 +2 +0.2%
November 08, 2021 1,178 +2 +0.2%
November 07, 2021 1,176 +8 +0.7%
November 05, 2021 1,168 +3 +0.3%
November 04, 2021 1,165 +10 +0.9%
November 01, 2021 1,155 +15 +1.4%
October 29, 2021 1,140 +5 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs