آدم‌ها و قصه‌ها on Clubhouse

آدم‌ها و قصه‌ها Clubhouse
2.5k Members
📚 Books 🎭 Theater Topics
Updated: Dec 1, 2022

Description

بیا و قصه‌ای از زندگی خودت یا کسی دیگه بگو. (شنبه‌ها ۲۱)

Rules

یه قصه‌ واقعی بگو.

قصه‌ای واقعی از زندگی خودت یا کسی که میشناسی بگو. قضاوتی در کار نیست❤️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2022 2,500 +100 +4.2%
June 03, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 02, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 11, 2022 2,200 +202 +10.2%
November 23, 2021 1,998 +57 +3.0%
November 13, 2021 1,941 +7 +0.4%
November 10, 2021 1,934 +70 +3.8%
October 31, 2021 1,864 +36 +2.0%
October 28, 2021 1,828 +206 +12.8%
August 26, 2021 1,622 +3 +0.2%
August 25, 2021 1,619 +3 +0.2%
August 23, 2021 1,616 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,615 +24 +1.6%
August 18, 2021 1,591 +40 +2.6%
July 31, 2021 1,551 +173 +12.6%
July 15, 2021 1,378 +14 +1.1%
July 08, 2021 1,364 +5 +0.4%
July 06, 2021 1,359 +2 +0.2%
July 05, 2021 1,357 +2 +0.2%
July 04, 2021 1,355 +42 +3.2%
July 03, 2021 1,313 +6 +0.5%
July 02, 2021 1,307 +9 +0.7%
June 30, 2021 1,298 +1 +0.1%
June 29, 2021 1,297 +3 +0.3%
June 27, 2021 1,294 +13 +1.1%
June 26, 2021 1,281 +43 +3.5%
June 25, 2021 1,238 +2 +0.2%
June 24, 2021 1,236 +8 +0.7%
June 23, 2021 1,228 +1 +0.1%
June 22, 2021 1,227 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs