ശ്രീപദം-Sreepadam on Clubhouse

ശ്രീപദം-Sreepadam Clubhouse
451 Members
🎞 Movies 🎤 Karaoke Topics
Updated: Jun 22, 2022

Description

🎼സംഗീതം🎵🎶🎻 സൗഹൃദം
🤝👬👫 സ്നേഹം❤😍

🎶🎤ശ്രീപദം🎵🎤🎻
ദേശകാല വർഗ്ഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ മനുഷ്യനെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ലോക ഭാഷയാണ് സംഗീതം. ജീവിതത്തിൻറെ പകലും സന്ധ്യകളും ഓടിയും നേടിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചും നാം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങളും അതിനിടയിൽ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ മനസ്സിനെ പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെ അമൂർത്ത തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു വേദി!അതാണ് ശ്രീപദം🎼സൗഹൃദം എന്നാൽ കണ്ണാടിയിലെ സ്വന്തം പ്രതിബിംബം ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.ഇവിടെ എല്ലാവരും ഈ സ്നേഹ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ആയിരിക്കും🥰🎼 മനസ്സുതുറന്ന് പാടുക🎙📯🎤

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 15, 2022 451 +1 +0.3%
June 08, 2022 450 +2 +0.5%
June 02, 2022 448 -1 -0.3%
May 26, 2022 449 +2 +0.5%
May 19, 2022 447 +1 +0.3%
April 29, 2022 446 +3 +0.7%
April 22, 2022 443 +1 +0.3%
April 15, 2022 442 +3 +0.7%
April 08, 2022 439 +1 +0.3%
April 01, 2022 438 +4 +1.0%
March 25, 2022 434 +4 +1.0%
March 17, 2022 430 +1 +0.3%
March 10, 2022 429 +24 +6.0%
November 16, 2021 405 +5 +1.3%
November 12, 2021 400 +1 +0.3%
November 07, 2021 399 +1 +0.3%
November 06, 2021 398 +3 +0.8%
October 28, 2021 395 +71 +22.0%
August 27, 2021 324 +1 +0.4%
August 25, 2021 323 +1 +0.4%
August 23, 2021 322 +3 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs