സുവർണ്ണസംഗീതം on Clubhouse

സുവർണ്ണസംഗീതം Clubhouse
1.3k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

50-60-70s ലെ പഴയ മലയാളം തമിഴ് ഹിന്ദി ഗാനങ്ങൾ പാടാം .. old is gold എന്നല്ലേ ? അതല്ലേ സ്വർണ്ണം ?
പഴയ പാട്ടുകൾ മാത്രം അതും 50കളിലെയും 60കളിലെയും 70കളിലെയും .. പഴയ പാട്ടുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കുറവാണു പുതിയപാട്ടുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലബ്ബുകളിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ് ഭാഷകളിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെ പാടാം ആസ്വദിക്കാം...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 1,324 +2 +0.2%
December 24, 2023 1,322 +15 +1.2%
November 11, 2023 1,307 +2 +0.2%
October 12, 2023 1,305 +49 +4.0%
September 12, 2023 1,256 +49 +4.1%
August 14, 2023 1,207 +17 +1.5%
July 12, 2023 1,190 +43 +3.8%
June 19, 2023 1,147 +58 +5.4%
March 18, 2023 1,089 +3 +0.3%
March 03, 2023 1,086 -14 -1.3%
December 20, 2022 1,100 +100 +10.0%
November 06, 2022 1,000 +11 +1.2%
October 30, 2022 989 +20 +2.1%
October 24, 2022 969 +35 +3.8%
October 17, 2022 934 +22 +2.5%
October 11, 2022 912 +56 +6.6%
October 04, 2022 856 +9 +1.1%
September 30, 2022 847 +6 +0.8%
September 26, 2022 841 +9 +1.1%
September 19, 2022 832 -1 -0.2%
September 06, 2022 833 +1 +0.2%
August 27, 2022 832 +30 +3.8%
August 14, 2022 802 +1 +0.2%
July 13, 2022 801 -2 -0.3%
July 06, 2022 803 +1 +0.2%
June 23, 2022 802 -1 -0.2%
June 17, 2022 803 +2 +0.3%
June 04, 2022 801 -2 -0.3%
May 28, 2022 803 -1 -0.2%
May 15, 2022 804 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs