فرید نوریان on Clubhouse

فرید نوریان Clubhouse
2.2k Followers
1.2k Following
Apr 20, 2021 Registered
@uniqueox Username

Bio

☯️ 𝙋𝙨𝙮𝙘𝙝𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙨𝙩
روان درمانی ، درمان شناختی رفتاری(CBT)
خودشناسی و مشاوره 🍃
𝙬𝙬𝙬.𝙁𝙖𝙧𝙞𝙙𝙣𝙤𝙪𝙧𝙞𝙖𝙣.𝙞𝙧
💲𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙣𝙮 مدیریت بخش خصوصی
🐾𝘼𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙧
♉️ 𝙏𝙖𝙪𝙧𝙪𝙨 اردیبهشت
✳️ 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙤𝙛 سفیر 𝙘𝙡𝙪𝙗

🎼 سخن گاه از زبان و گفتار باز میماند ، موسیقی آغاز میگردد
☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎☯︎︎
88636
❤️⚽️❤️
📍Iran 🇮🇷

Invited by: Nili Az

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 25, 2022 2,200 -100 -4.4%
November 19, 2021 2,300 +100 +4.6%
September 23, 2021 2,200 +38 +1.8%
August 25, 2021 2,162 +532 +32.7%
June 26, 2021 1,630 +77 +5.0%
June 17, 2021 1,553 +61 +4.1%
June 10, 2021 1,492 +74 +5.3%
June 04, 2021 1,418 +70 +5.2%
May 28, 2021 1,348 +116 +9.5%
May 17, 2021 1,232 -2 -0.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users