کلبه مهربانی on Clubhouse

کلبه مهربانی Clubhouse
1.9k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

ما با هم توی کلبه مهربانی 🏡جمع شدیم تا با هم در فضایی دوستانه راجع به مسائل انسانی، اجتماعی وفرهنگی صحبت کنیم،«انسانیت» روبه هم یادآوری کنیم و جامعه ای زیباتر رو با کمک هم بسازیم🤍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 1,900 +207 +12.3%
November 24, 2021 1,693 +3 +0.2%
November 23, 2021 1,690 +24 +1.5%
November 20, 2021 1,666 +10 +0.7%
November 19, 2021 1,656 +47 +3.0%
November 14, 2021 1,609 +15 +1.0%
November 13, 2021 1,594 +21 +1.4%
November 12, 2021 1,573 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,571 +21 +1.4%
November 10, 2021 1,550 +1 +0.1%
November 09, 2021 1,549 -3 -0.2%
November 08, 2021 1,552 +10 +0.7%
November 07, 2021 1,542 +9 +0.6%
November 06, 2021 1,533 +2 +0.2%
November 05, 2021 1,531 +5 +0.4%
November 04, 2021 1,526 +14 +1.0%
November 03, 2021 1,512 +4 +0.3%
November 02, 2021 1,508 +5 +0.4%
November 01, 2021 1,503 +3 +0.2%
October 31, 2021 1,500 +2 +0.2%
October 30, 2021 1,498 +24 +1.7%
October 29, 2021 1,474 +16 +1.1%
October 28, 2021 1,458 +1 +0.1%
October 27, 2021 1,457 +38 +2.7%
August 27, 2021 1,419 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,418 +1 +0.1%
August 25, 2021 1,417 +3 +0.3%
August 24, 2021 1,414 -1 -0.1%
August 23, 2021 1,415 +6 +0.5%
August 21, 2021 1,409 +8 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs