رضاشاهـ on Clubhouse

Updated: Jun 29, 2022
رضاشاهـ Clubhouse
2.5k Followers
2.4k Following
Apr 11, 2021 Registered
@rezashahi92 Username

Bio

@reza.shahi92
ده گناه کار از مجازات فرار کند، بهتر از آن است ک یک بیگناه مجازات شود.
𝙁𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙚𝙣𝙜𝙞𝙣𝙚𝙚𝙧💰
𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚𝙧

در مجموع جمع اضداد هستم.
𝙄 𝙖𝙢 𝙛𝙪𝙡𝙡 𝙤𝙛 𝙤𝙥𝙥𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣.
جبر تاریخ و جغرافیا باعث شده ک من یک فرد ترسو و متظاهر باشم، عافیت طلب باشم و همیشه سکوت کنم.

Goodness without God

tanrisiz iyilik

تمامی سوالات در ضمینه کارشناسی رسمی خسارات. بیمه اموال و خودرو و سایر رشته ها و همچنین قانون جدید بیمه شخص ثالث و انتقال تخفیفات را پاسخگو هستم.

Invited by: REZA.SHAH رضاشاهـ یـ

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 27, 2022 2,500 -100 -3.9%
March 12, 2022 2,600 -100 -3.8%
November 23, 2021 2,700 -100 -3.6%
September 29, 2021 2,800 -100 -3.5%
September 22, 2021 2,900 +88 +3.2%
August 17, 2021 2,812 +969 +52.6%
June 22, 2021 1,843 +71 +4.1%
June 14, 2021 1,772 +157 +9.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users