رفیق ایت الله on Clubhouse

رفیق ایت الله Clubhouse
7.4k Members
Updated: Sep 10, 2023

Description

پیش‌نویس پیشنهادی قانون اساسی نوین ایران
ما مردم ایران، باهدف تشکیل جامعه ای بهتر و برقرارکردن آزادی، امنیت، آرامش و گسترش داد برای خودمان و آیندگان مان، این قانون اساسی را برای ایران نگاشته ایم تا حکومتی که شایسته ایرانیان باشد بر پایه آن شکل گیرد.

اصل یک: رای اکثریت مردم ایران که بازتاب خرد همگانی ایرانیان می باشد، بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد و هیچ فرد، گروه، مذهب یا ایدیولوژی آسمانی و زمینی در هیچ شرایطی بر رای مردم برتری ندارد. مردم ایران از هر گروه آیین، نژاد و جنسیت از حقوق برابر برخوردار هستند و به یک میزان حق مشارکت مستقیم در اداره امور کشور را دارند. حق حیات، حق آزادی بیان و عقیده، حق حفظ حیثیت و حق دسترسی به دادرسی عادلانه از حقوق اساسی مردم می باشد و این حقوق را نمی توان به استناد نظر اکثریت و یا وضع قوانین از آنها سلب کرد و یا مورد تعرض قرار داد. قانونگذار حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب برتری یک مذهب، آیین و یا اعتقاد بر دیگر اعتقادات و یا ممنوعیت پیروی از هر نوع آیین و عقیده ای باشد. همچنین آزادی احزاب ،رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد و آزادی اعتراض مسالمت آمیز مردم به رفتار حکومت از حقوق حفاظت شده مردم در این قانون می باشد. مجازاتهای خشن و غیر معمول و مجازات اعدام و همچنین شکنجه در تمامی اشکال آن و نگهداری افراد به هر بهانه ای در سلول های انفرادی ممنوع است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 10, 2023 7,495 +16 +0.3%
August 12, 2023 7,479 +327 +4.6%
July 10, 2023 7,152 +2,896 +68.1%
June 17, 2023 4,256 +101 +2.5%
March 17, 2023 4,155 +155 +3.9%
January 16, 2023 4,000 +100 +2.6%
January 04, 2023 3,900 +100 +2.7%
December 24, 2022 3,800 +200 +5.6%
November 12, 2022 3,600 +100 +2.9%
October 17, 2022 3,500 +100 +3.0%
September 25, 2022 3,400 +100 +3.1%
September 19, 2022 3,300 +100 +3.2%
August 20, 2022 3,200 +100 +3.3%
August 01, 2022 3,100 +100 +3.4%
July 06, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 10, 2022 2,900 +100 +3.6%
May 21, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 07, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 30, 2022 2,600 +100 +4.0%
April 16, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 03, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 19, 2022 2,300 +200 +9.6%
March 11, 2022 2,100 -3,005 -58.9%
November 24, 2021 5,105 -1 -0.1%
November 23, 2021 5,106 +3 +0.1%
November 22, 2021 5,103 +2 +0.1%
November 21, 2021 5,101 +10 +0.2%
November 20, 2021 5,091 +1 +0.1%
November 19, 2021 5,090 +2 +0.1%
November 18, 2021 5,088 +2 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs