برمودا on Clubhouse

برمودا Clubhouse
1.9k Followers
1.9k Members
💥 Fun ✨ Meet People Topics
Updated: Jun 12, 2021

Description

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐝𝐚 𝐜𝐥𝐮𝐛
𝐖𝐞 𝐠𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐮𝐝𝐚 𝐂𝐥𝐮𝐛, 𝐰𝐞 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐨𝐥 𝐫𝐨𝐨𝐦𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐚𝐲.

به کلاب برمودا خوش آمدید
ما از سراسر دنیا کنار هم جمع شدیم تا لحظات خوشی را سپری کنیم.
لطفا کلاب برمودا رو فالو داشته باشید، ما هر روز روم های باحالی برای شما داریم.

Rules

۱

لطفا وقتی وارد میشین مایکتونو ببندید.

۲

لطفا بدون اجازه کسی و سخنور نکنید.

۳

لطفا به همدیگه احترام بذارید و جنبه داشته باشید.

Last 30 Days Breakdown

Day Followers Gain % Gain
June 12, 2021 1,937 -5 -0.3%
June 11, 2021 1,942 +16 +0.9%
June 10, 2021 1,926 -11 -0.6%
June 09, 2021 1,937 -10 -0.6%
June 08, 2021 1,947 +45 +2.4%
June 07, 2021 1,902 +51 +2.8%
June 06, 2021 1,851 +23 +1.3%
June 05, 2021 1,828 +26 +1.5%
June 04, 2021 1,802 +43 +2.5%
June 03, 2021 1,759 +41 +2.4%
June 02, 2021 1,718 +179 +11.7%
June 01, 2021 1,539 +78 +5.4%
May 31, 2021 1,461 +7 +0.5%
May 30, 2021 1,454 +7 +0.5%
May 29, 2021 1,447 +73 +5.4%
May 28, 2021 1,374 +120 +9.6%
May 27, 2021 1,254 -22 -1.8%
May 26, 2021 1,276 +19 +1.6%
May 25, 2021 1,257 +135 +12.1%
May 24, 2021 1,122 +21 +2.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs