برمودا on Clubhouse

برمودا Clubhouse
4.1k Members
📈 Marketing ✨ Meet People Topics
Updated: Nov 23, 2022

Rules

۱

لطفا وقتی وارد میشین مایکتونو ببندید.

۲

لطفا بدون اجازه کسی و سخنور نکنید.

۳

لطفا به همدیگه احترام بذارید و جنبه داشته باشید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2022 4,100 -100 -2.4%
March 10, 2022 4,200 -47 -1.2%
November 21, 2021 4,247 -1 -0.1%
November 19, 2021 4,248 -4 -0.1%
November 18, 2021 4,252 -4 -0.1%
November 16, 2021 4,256 -3 -0.1%
November 12, 2021 4,259 -1 -0.1%
November 09, 2021 4,260 -1 -0.1%
November 08, 2021 4,261 -2 -0.1%
November 07, 2021 4,263 -5 -0.2%
November 06, 2021 4,268 -8 -0.2%
November 01, 2021 4,276 -2 -0.1%
October 31, 2021 4,278 -1 -0.1%
October 30, 2021 4,279 -2 -0.1%
October 29, 2021 4,281 -2 -0.1%
October 28, 2021 4,283 -182 -4.1%
August 26, 2021 4,465 -5 -0.2%
August 25, 2021 4,470 -23 -0.6%
August 24, 2021 4,493 -2 -0.1%
August 23, 2021 4,495 -1 -0.1%
August 22, 2021 4,496 -4 -0.1%
August 21, 2021 4,500 -6 -0.2%
August 20, 2021 4,506 +1 +0.1%
August 19, 2021 4,505 -2 -0.1%
August 18, 2021 4,507 -11 -0.3%
August 17, 2021 4,518 -10 -0.3%
August 16, 2021 4,528 -143 -3.1%
July 15, 2021 4,671 -56 -1.2%
July 08, 2021 4,727 -11 -0.3%
July 07, 2021 4,738 -6 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs