കഞ്ചാവ്☭സോമൻ on Clubhouse

Updated: Jul 6, 2023
കഞ്ചാവ്☭സോമൻ Clubhouse
127 Followers
68 Following
Oct 25, 2021 Registered
@petlar_soman Username

Bio

Old 10k അക്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട്‌ അടിച്ചു സഹായിച്ച എല്ലാ പുണ്ടച്ചിമക്കൾക്കും എന്റെ നടുവിരൽ നമസ്കാരം 🖕❤

👹പക അത് വീട്ടാനുള്ളതാണ് 👹

☠️☠️𝘾𝙀𝙉𝙏𝙍𝘼𝙇 𝙅𝘼𝙄𝙇☠️☠️

𝐇𝐀 𝐏𝐏 𝐘 𝐏𝐈 𝐋𝐋 𝐒🌈™️*

👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽
I GOT 99
PROBLEMS
AND
420 SOLUTIONS
👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽👽

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 06, 2023 127 -1 -0.8%
November 16, 2022 128 +2 +1.6%
September 07, 2022 126 -5 -3.9%
July 28, 2022 131 +2 +1.6%
June 21, 2022 129 -5 -3.8%
May 14, 2022 134 -1 -0.8%
April 06, 2022 135 -1 -0.8%
February 07, 2022 136 -2 -1.5%
January 01, 2022 138 +7 +5.4%

Charts

Member of

More Clubhouse users