پیام Payam Borazjani on Clubhouse

Updated: Dec 3, 2023
پیام Payam Borazjani Clubhouse
10.2k Followers
1.4k Following
Mar 14, 2021 Registered
@pborazjani Username

Bio

Payam Borazjani
گفت و گو راز توسعه است • دانش‌آموخته سیاست و هنر، رسانه پژوه • تنسی کانک لم تکن

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
December 03, 2023 10,299 +98 +1.0%
November 19, 2023 10,201 +44 +0.5%
November 08, 2023 10,157 +85 +0.9%
October 30, 2023 10,072 +98 +1.0%
October 21, 2023 9,974 +101 +1.1%
October 12, 2023 9,873 +49 +0.5%
October 04, 2023 9,824 +46 +0.5%
September 26, 2023 9,778 +28 +0.3%
September 19, 2023 9,750 +1,150 +13.4%
January 14, 2023 8,600 +100 +1.2%
January 12, 2023 8,500 +100 +1.2%
September 19, 2022 8,400 +100 +1.3%
September 10, 2022 8,300 +100 +1.3%
August 27, 2022 8,200 +100 +1.3%
August 19, 2022 8,100 +100 +1.3%
August 18, 2022 8,000 +100 +1.3%
August 14, 2022 7,900 +100 +1.3%
August 09, 2022 7,800 +100 +1.3%
August 04, 2022 7,700 +100 +1.4%
July 29, 2022 7,600 +100 +1.4%
July 21, 2022 7,500 +100 +1.4%
July 11, 2022 7,400 +100 +1.4%
July 06, 2022 7,300 +100 +1.4%
June 10, 2022 7,200 +100 +1.5%
May 26, 2022 7,100 -100 -1.4%
May 17, 2022 7,200 +100 +1.5%
May 14, 2022 7,100 +100 +1.5%
May 11, 2022 7,000 +100 +1.5%
May 07, 2022 6,900 +100 +1.5%
May 02, 2022 6,800 +100 +1.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users