تحکیم ملت on Clubhouse

تحکیم ملت Clubhouse
4.2k Members
🏭 Economics 👥 Social Issues Topics
Updated: Sep 25, 2022

Description

🔖 رسانه‌ی خبری_تحلیلی تحکیم ملت

📍آدرس تلگرام، توییتر و اینستاگرام تحکیمِ ملت👇
🆔 @tahkimmelat

📌 تحقق دموکراسی در فرایندهای دموکراتیزاسیون مستلزم جامعه‌ای آگاه و شهروندانی مسئول است.

📍 ما برآنیم که با پیگیری خط سیر احیای سیاست ورزی دموکراسی خواهانه و تولید محتوا در جهت تقویت فرایندهای دموکراسی سازی درون زا سیاست ورزی خود را معطوف اصلاح ساختار به عنوان راهبردی دورانی و مرحله‌ای مهم در فرایند دموکراسی سازی نمائیم.
📌 حیات بی‌تخیل، آوار بار سنگین هستی است و کنش ورزی سیاسی و اجتماعی در پی برساخت آرمانی جمعی برای کاستن از این رنج است. ما باید دوباره تخیل جمعی تولید کنیم و احیاء سیاست نیز بدون آن امکان‌پذیر نیست. احیاء سیاست در دل کشاکش دائمی برای ایجاد تخیل و آرمان جمعی امکان‌پذیر می‌شود و در پرتو آن تحکیم همبستگی ملی رخ می‌نماید و جامعه ذره‌ای شده و گسسته نیازمند ایجاد چنین انسجامی است.

📌 در جهت گام نهادن در مسیر احیاء سیاست ورزی دموکراتیک:

📍 ما برآنیم که با اصلاحات ساختاری می‌توان افقی روشن‌تر را تصور کرد.

📍ما برآنیم که با رویای جمعی می‌توان دوباره همبستگی ملتی را تحکیم نمود.

📍 ما برآنیم که دوباره می‌توان اصلاحات دموکراتیک را برای گذاری دموکراتیک و خشونت پرهیز سامان داد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 05, 2022 4,200 +100 +2.5%
August 01, 2022 4,100 +100 +2.5%
July 06, 2022 4,000 +100 +2.6%
June 10, 2022 3,900 +100 +2.7%
May 27, 2022 3,800 +100 +2.8%
May 07, 2022 3,700 +100 +2.8%
April 23, 2022 3,600 +100 +2.9%
April 03, 2022 3,500 +100 +3.0%
March 19, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 11, 2022 3,300 +666 +25.3%
November 24, 2021 2,634 +34 +1.4%
November 18, 2021 2,600 +43 +1.7%
November 15, 2021 2,557 +7 +0.3%
November 14, 2021 2,550 +14 +0.6%
November 13, 2021 2,536 +12 +0.5%
November 12, 2021 2,524 +14 +0.6%
November 10, 2021 2,510 +13 +0.6%
November 08, 2021 2,497 +18 +0.8%
November 06, 2021 2,479 +23 +1.0%
November 05, 2021 2,456 +19 +0.8%
November 03, 2021 2,437 +30 +1.3%
October 30, 2021 2,407 +17 +0.8%
October 29, 2021 2,390 +17 +0.8%
October 28, 2021 2,373 +24 +1.1%
October 26, 2021 2,349 +1,189 +102.5%
August 24, 2021 1,160 -1 -0.1%
August 23, 2021 1,161 -2 -0.2%
August 22, 2021 1,163 -1 -0.1%
August 17, 2021 1,164 -882 -43.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs