༆O̶N̶E̶ K̶I̶S̶S̶ت ༆ on Clubhouse

Updated: Dec 4, 2023
༆O̶N̶E̶ K̶I̶S̶S̶ت ༆ Clubhouse
2.2k Followers
1.8k Following
@my-mom Username

Bio

༆N͟o͟l͟o͟s͟h͟a͟y͟d͟a͟ 30 s͟e͟c͟o͟n͟d͟ h͟a͟k͟u͟ q͟i͟i͟m͟a͟y͟n͟😊✋


༆B͟F͟F͟ ❥︎M̶i̶i̶M̶i̶🥺❤️👸💋

✔︎W͟a͟a͟n͟ k͟a͟ w͟a͟y͟n͟a͟h͟y͟ N͟a͟a͟g͟ i͟s͟ F͟a͟a͟n͟i͟z͟a͟🥱👸🐐
☻︎i͟g͟a͟ b͟a͟d͟a͟n͟ w͟a͟x͟a͟a͟n͟ a͟n͟i͟g͟a͟ A͟h͟a͟y͟🥱🥶


💚★❤️👸🔥🚩

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
December 04, 2023 2,226 +5 +0.3%
November 19, 2023 2,221 +2 +0.1%
November 08, 2023 2,219 +2 +0.1%
October 30, 2023 2,217 -2 -0.1%
October 21, 2023 2,219 +2 +0.1%
October 13, 2023 2,217 +1 +0.1%
October 04, 2023 2,216 -2 -0.1%
September 27, 2023 2,218 -3 -0.2%
September 19, 2023 2,221 -9 -0.5%
September 12, 2023 2,230 +60 +2.8%

Charts

More Clubhouse users