محسن تبریزی on Clubhouse

Updated: Jun 14, 2024
محسن تبریزی Clubhouse
13.2k Followers
397 Following
Apr 6, 2021 Registered
@mohsen.tabrizi Username

Bio

‎🧠هاوس محسن تبریزی افتخار میزبانی بیش از ۵۶ هزار عضو نازنین

🌐 Youtube/🔍Mohsen Tabrizi
‎‏‎🌐 محسن تبریزی 🔍/ یوتوب

Youtube.com/MohsenTabrizi

‎جهت اطلاع از اغاز اتاق ها🔔زنگوله رو بزنیم

🧠Founder of “محسن تبریزی/Mohsen Tabrizi”Club with over 56K+ members

🧠Content Creator
‎زن زندگی آزادی
‎اگر در برابر هر بی عدالتی از خشم به لرزه افتادی، بدان یکی از رفقای من هستی⚖️

‎من اگر ترسیدم
‎‏تو اگر ترسیدی
‎‏همه گر لال شدیم
‎‏جنگلی گر خشکید
‎‏شش سرو تنومند هنوز اما هست
‎‏شش سرو بلند شش تنومند بلند
‎‏با گرده ای سخت قوی
‎‏که به دوش می‌کشند
‎‏بار سکوت من و تو
‎‏تا نفس زنده شود
‎‏تا قفس باز شود
‎‏پس بیا همره شو

‎تو بیا جاری شو
‎‏من و تو ما بشویم
‎‏تا به هم وصل شویم
‎‏درپی هم بشویم
‎‏جوی ها رودشود
‎‏رودها سیل شود
‎‏شش شصت ششصد ملیون‌ها بشویم
‎‏پشت به پشت دست به دست
‎‏پیش رو سدی هست
‎‏سخت بلند
‎‏نامش استبداد است
‎‏می‌زنیمش باهم
‎‏شکنیمش باهم
‎‏فردا مال من و توست
‎‏بیا ما بشویم

‎⚠️دوستان عزیزم حضور بنده در رومی به منزله تائید محتوا، مواضع سیاسی، اجتماعی و عنوان آن روم نیست و میتواند بعنوان صدای مخالف و یا فقط از حس کنجکاوی باشد. بیایید قضاوت کلیشه ای نکنیم⚠️

‎لینک کانال تلگرامی؛

https://t.me/MohsenTabriziClub

‎کار آفرین‌ اسبق در آلمان 🇩🇪و چین🇨🇳
‎‏ ex entrepreneur in Germany🇩🇪& China🇨🇳

🧠Founder of «Mohsen Tabrizi» club

‎‏executor💪🏻, entrepreneur🤓, motivational speaker🗣️, and a loving husband❤️!

‎‏A lover of everything 🆕
‎‏Always on an idea-hunting spree 💡
‎‏Never say never 🙅‍♂

🎓 Master of Business Administration (MBA), GDUFS University, Guangzhou, China.
🎓 BA in Chinese Literature

‎‏‎نصیحتی زیبا
‎‏‎در این عمری که میدانی
‎‏‎فقط چندی تو مهمانی!
‎‏‎به جان و دل
‎‏‎تو عاشق باش… رفیقان را مراقب باش…
‎‏‎مراقب باش تو به آنی، دل موری نرنجانی…
‎‏‎که در آخر تو میمانی و مشتی خاک که از آنی


‎‏💬Connect with me to make it BIG, in this SMALL world! 💯

‎‏📍Frankfurt, Germany🇩🇪
‎‏‎‏法兰克福德国

Invited by: Sina Afzali

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 14, 2024 13,275 +11 +0.1%
May 12, 2024 13,264 +25 +0.2%
March 25, 2024 13,239 +2 +0.1%
March 08, 2024 13,237 +17 +0.2%
February 15, 2024 13,220 +9 +0.1%
January 28, 2024 13,211 +28 +0.3%
January 12, 2024 13,183 +12 +0.1%
December 26, 2023 13,171 +15 +0.2%
December 11, 2023 13,156 +39 +0.3%
November 26, 2023 13,117 +27 +0.3%
November 13, 2023 13,090 +28 +0.3%
November 03, 2023 13,062 +12 +0.1%
October 25, 2023 13,050 +550 +4.4%
January 31, 2023 12,500 +100 +0.9%
January 16, 2023 12,400 +100 +0.9%
January 06, 2023 12,300 +200 +1.7%
August 23, 2022 12,100 +100 +0.9%
July 31, 2022 12,000 +100 +0.9%
July 06, 2022 11,900 +100 +0.9%
June 18, 2022 11,800 +100 +0.9%
May 29, 2022 11,700 -100 -0.9%
May 26, 2022 11,800 -100 -0.9%
May 24, 2022 11,900 -100 -0.9%
May 21, 2022 12,000 +100 +0.9%
May 13, 2022 11,900 +100 +0.9%
April 30, 2022 11,800 +100 +0.9%
April 20, 2022 11,700 +100 +0.9%
April 07, 2022 11,600 +100 +0.9%
March 19, 2022 11,500 +100 +0.9%
March 08, 2022 11,400 +300 +2.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users