l⃟u⃟g⃟s⃟a⃟g⃟a⃟a⃟r⃟o⃟ on Clubhouse

Updated: May 17, 2024
l⃟u⃟g⃟s⃟a⃟g⃟a⃟a⃟r⃟o⃟ Clubhouse
2.1k Followers
1.9k Following
@lugsagaro Username

Bio

🫶h𝔲в𝔰íí𝔫𝔞 h𝔞l в𝔞𝔞 l𝔞 𝔰íí𝔰𝔱𝔞𝔞
S O M A l I A
🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦 ☆🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦
n⃘e⃘v⃘e⃘r⃘ m⃘a⃘n⃘d⃘

A⃟N⃟I⃟G⃟O⃟O⃟ D⃟A⃟Y⃟ D⃟A⃟Y⃟A⃟A⃟Y⃟O⃟
M⃟I⃟D⃟ D⃟I⃟Y⃟A⃟A⃟R⃟A⃟D⃟ W⃟A⃟T⃟A⃟A⃟
S⃟O⃟W⃟ Q⃟O⃟F⃟T⃟I⃟I⃟ L⃟A⃟M⃟A⃟D⃟U⃟U⃟L⃟I⃟N⃟
D⃟O⃟O⃟Q⃟E⃟Y⃟G⃟I⃟I⃟ M⃟A⃟ H⃟A⃟B⃟S⃟A⃟A⃟M⃟I⃟N⃟
Y⃟A⃟R⃟K⃟A⃟ M⃟I⃟Y⃟A⃟A⃟D⃟B⃟A⃟ D⃟I⃟S⃟H⃟A⃟A⃟
O⃟O⃟ Y⃟A⃟R⃟T⃟A⃟ M⃟A⃟A⃟D⃟ L⃟A⃟D⃟A⃟G⃟A⃟A⃟L⃟I⃟N⃟
N⃟A⃟F⃟T⃟U⃟ S⃟O⃟W⃟ K⃟U⃟M⃟A⃟ D⃟O⃟O⃟D⃟I⃟N⃟
D⃟A⃟B⃟A⃟D⃟E⃟E⃟D⃟ M⃟A⃟T⃟U⃟S⃟M⃟E⃟Y⃟S⃟A⃟N⃟
D⃟A⃟R⃟ A⃟L⃟L⃟E⃟ S⃟A⃟M⃟I⃟R⃟ Q⃟A⃟A⃟D⃟O⃟
D⃟U⃟N⃟I⃟D⃟O⃟O⃟ 4⃟ Q⃟E⃟Y⃟B⃟ A⃟H⃟
B⃟A⃟D⃟ A⃟Y⃟A⃟A⃟ 3⃟ Q⃟E⃟Y⃟B⃟ A⃟H⃟
D⃟A⃟D⃟K⃟A⃟ Q⃟E⃟Y⃟B⃟I⃟ H⃟A⃟D⃟E⃟E⃟R⃟
D⃟U⃟M⃟A⃟R⃟K⃟A⃟A⃟ 3⃟ Q⃟E⃟Y⃟B⃟ A⃟H⃟
D⃟O⃟O⃟Q⃟ R⃟A⃟G⃟ W⃟A⃟A⃟ O⃟P⃟T⃟I⃟O⃟N⃟A⃟L⃟
A⃟M⃟A⃟D⃟I⃟I⃟ A⃟M⃟A⃟Y⃟E⃟E⃟L⃟
W⃟A⃟A⃟ B⃟A⃟S⃟H⃟A⃟A⃟L⃟K⃟I⃟I⃟ L⃟U⃟G⃟S⃟A⃟G⃟A⃟A⃟R⃟O⃟

n⃘i⃘y⃘a⃘d⃘a⃘a⃘d⃘u⃘y⃘e⃘y⃘ n⃘o⃘q⃘o⃘n⃘
n⃘a⃘c⃘a⃘s⃘ t⃘a⃘l⃘a⃘d⃘a⃘ g⃘a⃘a⃘r⃘ u⃘ l⃘e⃘h⃘
a⃘d⃘i⃘g⃘e⃘y⃘s⃘ l⃘u⃘r⃘a⃘a⃘y⃘e⃘e⃘
m⃘i⃘y⃘a⃘a⃘ m⃘i⃘y⃘a⃘a⃘ n⃘a⃘b⃘a⃘d⃘ k⃘u⃘ i⃘r⃘i⃘ w⃘a⃘l⃘i⃘

GooD MorninG
🫶ᴡᴀǫᴛɪɢɪɪ ɴɪɴ ʀᴀɢ ᴀʜ sɪʀᴀʏ
ᴅᴏǫᴏɴ ʙᴜᴜ sᴀsᴀʙᴀʏᴀᴀ 🫶

D⃟A⃟R⃟U⃟U⃟R⃟ M⃟A⃟Q⃟A⃟R⃟S⃟O⃟N⃟T⃟O⃟
R⃟O⃟O⃟B⃟ D⃟A⃟,A⃟Y⃟A⃟A⃟
D⃟A⃟D⃟K⃟A⃟N⃟A⃟ M⃟A⃟Q⃟A⃟R⃟S⃟O⃟M⃟O⃟
R⃟U⃟U⃟X⃟ D⃟E⃟E⃟Q⃟S⃟I⃟Y⃟A⃟

𝕜𝕒𝕝𝕘𝕒𝕔𝕖𝕪𝕝 𝕒𝕒𝕟 𝕤𝕙𝕒Ɽ𝕒𝕕
& 𝕜Ʉ𝕩𝕚Ɽ𝕟𝕖𝕪𝕟 𝕤𝕙ɄɄ𝕕 𝕓𝕒𝕒𝕟
𝕤𝕙𝕒𝕝𝕒𝕪 𝕜Ʉ𝕝𝕒 𝕨𝕒𝕕𝕒𝕒𝕘𝕖𝕖
𝕞𝕒𝕙𝕒𝕕𝕒𝕒𝕕 𝕤𝕙𝕚𝕝𝕜𝕚𝕚𝕟𝕚𝕪𝕠
𝕤𝕙𝕒𝕟 Ɽ𝕠𝕘𝕒𝕒𝕝𝕚𝕙𝕚𝕚𝕟𝕚𝕪𝕠
𝕤𝕙𝕒𝕩𝕕𝕚𝕚 𝕕Ʉ𝕞𝕒Ɽ𝕜𝕒
𝕜𝕖𝕖𝕟𝕥𝕒𝕪𝕠𝕠𝕕 𝕤𝕙ɄɄ𝕤𝕙𝕚Ʉ𝕕𝕚
𝕨𝕒𝕕𝕒𝕥𝕒𝕒𝕟
𝕤𝕙𝕒𝕢𝕒𝕕𝕚𝕚𝕟𝕒 𝕨𝕖𝕖𝕪𝕠𝕠
𝕙𝕒𝕓𝕝Ʉ𝕙Ʉ 𝕤𝕙𝕒Ɽ𝕒𝕗 𝕞𝕒 𝕖𝕖𝕘𝕒𝕒𝕟
𝕓𝕪𝕖 𝕙𝕒𝕟ɄɄ𝕟𝕚𝕪𝕖

𝕒𝕒мυ𝕤𝕟𝕒𝕒𝕟тυ 𝕨𝕒х𝕒𝕪 т𝕒н𝕒𝕪
𝕢ιιм𝕒н𝕒 𝕢𝕠ғ 𝕝𝕖𝕖𝕪𝕒н𝕒𝕪
н𝕒 𝕕𝕖𝕘 𝕕𝕖𝕘ι𝕟𝕖 ĸ𝕒𝕒𝕕𝕤𝕠
𝕨𝕒𝕒 𝕕𝕒г𝕕𝕒𝕒г𝕒𝕟 𝕨𝕒𝕒𝕪𝕖𝕖𝕝
𝕕ʉɽʉʉ𝕗 𝕚𝕞𝕒𝕔𝕚𝕚𝕝𝕚𝕟 𝕨𝕒LI
𝕕𝕒𝕕𝕜𝕒𝕟𝕒 ɽʉʉ𝕩𝕚𝕚 𝕨𝕒𝕟𝕒𝕒𝕘𝕤𝕒𝕟
𝕕ʉ𝕤𝕙𝕒𝕒𝕤 𝕤𝕒ɽ𝕖 𝕓𝕒𝕒𝕟 𝕜ʉ𝕤𝕚𝕕𝕚
𝕤𝕚𝕕𝕚𝕚 𝕕𝕒𝕙𝕒𝕓 𝕕𝕙𝕖𝕖𝕞𝕒𝕟 𝕓𝕒𝕒
𝕕ʉ𝕟𝕚𝕕𝕒 𝕢𝕚𝕚𝕞𝕒𝕙𝕒𝕕ʉ 𝕪𝕒𝕙𝕒𝕪
𝕢𝕠𝕗 𝕢𝕒𝕒𝕝𝕚𝕪𝕒 𝕓𝕒𝕒 𝕥𝕒𝕙𝕖𝕖
𝕒𝕕ʉ 𝕙𝕒 𝕚𝕤 𝕢𝕚𝕚𝕞𝕒𝕥𝕚ɽ𝕚𝕟
𝕤𝕙𝕒Ɽ𝕒𝕗𝕠𝕨 𝕢𝕠𝕗 𝕝𝕖𝕖𝕪𝕒𝕙𝕒𝕪
𝕜𝕒𝕞𝕒𝕢𝕒𝕒𝕕𝕚𝕟 𝕨𝕒𝕝𝕚𝕘𝕖𝕪
ⱤɄɄ𝕩 𝕢𝕒𝕒𝕥𝕒𝕪 𝕘𝕠𝕓𝕒𝕟𝕚𝕞𝕠
𝕒𝕟𝕒 𝕨𝕒𝕒 𝕢𝕒𝕕𝕒Ɽ𝕚𝕪𝕒𝕒
𝕕𝕒𝕕𝕒𝕒𝕝ĸ𝕒𝕒𝕕𝕒 м𝕒𝕒𝕟т𝕒
𝕨𝕒𝕒 н𝕠𝕣υм𝕒𝕣ĸ𝕒𝕕𝕒 в𝕒𝕣ιт𝕠 🙏
V╰☜ ☬༒꧂☆

▇█▓▒░LoveYou░▒▓█▇
🌹⁣ M⃟A⃟R⃟R⃟I⃟E⃟D⃟❤️
🌷LOVE YOU🌷
🦅🦅🦅🦅🦅🦅🦅
꧁༺ ☬ 𝙬𝙖𝙦𝙩𝙞𝙜𝙖𝙖𝙙𝙖 𝙦𝙖𝙖𝙙𝙤༻꧂
K⃟U⃟M⃟A⃟ D⃟O⃟O⃟R⃟A⃟N⃟E⃟ D⃟E⃟G⃟ D⃟E⃟G⃟A⃟ Y⃟A⃟R⃟E⃟E⃟Y⃟

NIN GASHAANTI WAAYAA
CARMALI WAYSKA GALIYAA
GAADIID NIN WAAYAA
DAMEER WAA GORGORIYAAYE

F R I E N D S H I P
,;*”"*;, is like
*; ,;* a
__)(____ TRee..
🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
H⃟a⃟d⃟a⃟l⃟ d⃟a⃟a⃟c⃟a⃟d⃟ l⃟o⃟o⃟y⃟i⃟r⃟i⃟
d⃟a⃟d⃟k⃟a⃟ q⃟a⃟a⃟r⃟ d⃟a⃟r⃟e⃟e⃟n⃟ q⃟a⃟b⃟o⃟
a⃟y⃟e⃟y⃟ f⃟e⃟e⃟r⃟ u⃟ d⃟u⃟u⃟b⃟t⃟a⃟a⃟n⃟
k⃟u⃟ d⃟i⃟l⃟a⃟a⃟n⃟ w⃟a⃟l⃟a⃟a⃟l⃟k⃟o⃟d⃟
d⃟a⃟n⃟ тe⃟y⃟d⃟a⃟a⃟n⃟ a⃟q⃟a⃟n⃟a⃟a⃟
d⃟o⃟o⃟n⃟i⃟s⃟t⃟e⃟y⃟d⃟u⃟ w⃟a⃟a⃟ ѕнa⃟q⃟o⃟
d⃟a⃟a⃟c⃟a⃟d⃟ w⃟a⃟a⃟n⃟ υ a⃟нa⃟y⃟ w⃟a⃟l⃟ι

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 17, 2024 2,185 +7 +0.4%
March 28, 2024 2,178 +14 +0.7%
March 11, 2024 2,164 +19 +0.9%
February 18, 2024 2,145 +24 +1.2%
January 31, 2024 2,121 +21 +1.0%
January 14, 2024 2,100 +16 +0.8%
December 29, 2023 2,084 +584 +39.0%
December 09, 2021 1,500 0 0.0%
December 01, 2021 1,500 0 0.0%
November 24, 2021 1,500 +195 +15.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users