★ 🅣𝗘𝗔𝗠 🅧𝗨𝗥𝗡𝗜𝗠𝗢★ on Clubhouse

★ 🅣𝗘𝗔𝗠  🅧𝗨𝗥𝗡𝗜𝗠𝗢★ Clubhouse
4.1k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

𝙺𝚞𝚜𝚘𝚘 𝚍𝚑𝚊𝚠𝚊𝚊𝚍𝚊 𝙰𝚜𝚡𝚋𝚊𝚊𝚋𝚝𝚊 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚊𝚏𝚝𝚊 𝚕𝚎𝚑 𝚚𝚘𝚕𝚔𝚊 ★🅣𝗘𝗔𝗠 🅧𝗨𝗥𝗡𝗜𝗠𝗢★𝚒𝚢𝚘 𝚀𝚘𝚕𝚔𝚊 𝚕𝚊𝚖𝚊𝚊𝚗𝚊𝚑𝚊 𝚕𝚊 𝚊𝚑 𝚎𝚎 𒊹︎𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗛𝗜𝗜𝗚𝗦𝗜𒊹︎ Wᴀxᴀᴀ ʜᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴀ ʜᴇʟɪ ᴅᴏᴏɴᴛᴀᴀɴ ʙᴀʀɴᴀᴀᴍɪᴊʏᴏ ǫᴜʀᴜx ʙᴀᴅᴀɴ sɪᴅᴀ :- 𖦹 Mᴜxᴀᴀᴅᴀʀᴏ 𖦹 Jᴀᴡɪ Dᴀɢᴀɴ 𖦹 Hɪ Mᴀssᴀɢᴇ 𖦹 Cᴀʟᴀғᴅᴏᴏɴ 𖦹 Qᴀᴀᴄɪ 𖦹 Gᴀᴍᴇs ɴᴜᴜᴄʏᴀᴅɪɪsᴀ ᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴡᴀɴ
𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴:
𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦:
𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘓𝘰𝘷𝘦:

Rules

𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴

𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦

𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘓𝘰𝘷𝘦

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 4,123 -1 -0.1%
December 24, 2023 4,124 0 0.0%
November 11, 2023 4,124 0 0.0%
October 11, 2023 4,124 +3 +0.1%
September 12, 2023 4,121 -3 -0.1%
August 14, 2023 4,124 0 0.0%
July 12, 2023 4,124 -3 -0.1%
June 19, 2023 4,127 -19 -0.5%
March 18, 2023 4,146 -3 -0.1%
March 02, 2023 4,149 -51 -1.3%
June 10, 2022 4,200 -100 -2.4%
March 12, 2022 4,300 +28 +0.7%
November 23, 2021 4,272 -6 -0.2%
November 22, 2021 4,278 +2 +0.1%
November 19, 2021 4,276 -1 -0.1%
November 18, 2021 4,277 -3 -0.1%
November 17, 2021 4,280 -7 -0.2%
November 16, 2021 4,287 -3 -0.1%
November 15, 2021 4,290 -1 -0.1%
November 14, 2021 4,291 -3 -0.1%
November 13, 2021 4,294 -5 -0.2%
November 11, 2021 4,299 -1 -0.1%
November 10, 2021 4,300 -6 -0.2%
November 09, 2021 4,306 -2 -0.1%
November 08, 2021 4,308 -5 -0.2%
November 05, 2021 4,313 +1 +0.1%
November 04, 2021 4,312 +7 +0.2%
November 02, 2021 4,305 +1 +0.1%
November 01, 2021 4,304 +6 +0.2%
October 31, 2021 4,298 +63 +1.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs