★ 🅣𝗘𝗔𝗠 🅧𝗨𝗥𝗡𝗜𝗠𝗢★ on Clubhouse

★ 🅣𝗘𝗔𝗠  🅧𝗨𝗥𝗡𝗜𝗠𝗢★ Clubhouse
4.2k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

𝙺𝚞𝚜𝚘𝚘 𝚍𝚑𝚊𝚠𝚊𝚊𝚍𝚊 𝙰𝚜𝚡𝚋𝚊𝚊𝚋𝚝𝚊 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚊𝚏𝚝𝚊 𝚕𝚎𝚑 𝚚𝚘𝚕𝚔𝚊 ★🅣𝗘𝗔𝗠 🅧𝗨𝗥𝗡𝗜𝗠𝗢★𝚒𝚢𝚘 𝚀𝚘𝚕𝚔𝚊 𝚕𝚊𝚖𝚊𝚊𝚗𝚊𝚑𝚊 𝚕𝚊 𝚊𝚑 𝚎𝚎 𒊹︎𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗛𝗜𝗜𝗚𝗦𝗜𒊹︎ Wᴀxᴀᴀ ʜᴀʟᴋᴀɴ ᴋᴀ ʜᴇʟɪ ᴅᴏᴏɴᴛᴀᴀɴ ʙᴀʀɴᴀᴀᴍɪᴊʏᴏ ǫᴜʀᴜx ʙᴀᴅᴀɴ sɪᴅᴀ :- 𖦹 Mᴜxᴀᴀᴅᴀʀᴏ 𖦹 Jᴀᴡɪ Dᴀɢᴀɴ 𖦹 Hɪ Mᴀssᴀɢᴇ 𖦹 Cᴀʟᴀғᴅᴏᴏɴ 𖦹 Qᴀᴀᴄɪ 𖦹 Gᴀᴍᴇs ɴᴜᴜᴄʏᴀᴅɪɪsᴀ ᴋᴀʟᴀ ᴅᴜᴡᴀɴ

Rules

𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘴 𝘸𝘦𝘭𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘳𝘪𝘦𝘯𝘥𝘴

𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘌𝘷𝘦𝘳𝘺𝘰𝘯𝘦

𝘙𝘦𝘴𝘱𝘦𝘤𝘵 𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘓𝘰𝘷𝘦

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 10, 2022 4,200 -100 -2.4%
March 12, 2022 4,300 +28 +0.7%
November 23, 2021 4,272 -6 -0.2%
November 22, 2021 4,278 +2 +0.1%
November 19, 2021 4,276 -1 -0.1%
November 18, 2021 4,277 -3 -0.1%
November 17, 2021 4,280 -7 -0.2%
November 16, 2021 4,287 -3 -0.1%
November 15, 2021 4,290 -1 -0.1%
November 14, 2021 4,291 -3 -0.1%
November 13, 2021 4,294 -5 -0.2%
November 11, 2021 4,299 -1 -0.1%
November 10, 2021 4,300 -6 -0.2%
November 09, 2021 4,306 -2 -0.1%
November 08, 2021 4,308 -5 -0.2%
November 05, 2021 4,313 +1 +0.1%
November 04, 2021 4,312 +7 +0.2%
November 02, 2021 4,305 +1 +0.1%
November 01, 2021 4,304 +6 +0.2%
October 31, 2021 4,298 +63 +1.5%
October 30, 2021 4,235 -1 -0.1%
October 29, 2021 4,236 +12 +0.3%
October 28, 2021 4,224 -2 -0.1%
October 27, 2021 4,226 +1,316 +45.3%
August 27, 2021 2,910 +5 +0.2%
August 26, 2021 2,905 +49 +1.8%
August 25, 2021 2,856 +37 +1.4%
August 24, 2021 2,819 +74 +2.7%
August 23, 2021 2,745 +60 +2.3%
August 22, 2021 2,685 +53 +2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs