هادی خمسه on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
هادی خمسه Clubhouse
1.5k Followers
3.9k Following
Mar 23, 2021 Registered
@khamseh Username

Bio

هادی خمسه هستم
اگه سلامتی پوست مو بدنت برات مهم پیج اینستاموفالوکن ووارد لینک داخل بایوشو
ازخودم بگم
من علاقمندم به بازاریابی وترید وطنز وخبرنگاری واستقلال
برای همین دوره های اساتید بزرگی مثل حمید صباغی حامد خلیلی باقرقربانی و...روگذروندم
تابفهمم که چقدرنمی دونم
بیش از۱۲سال خبرنگارو روز نامه نگاربودم ومدرکم لیسانس روابط عمومی گرایش رسانه ست
من شاگرد بزرگانی چون بیت اله خندان مرحوم ناصراحمدپوروزنده یادعباس عبدالملکی بودم
امیدوارم درکنارشما یادبگیرم که هنوزهیچی نمی دونم
Instagram.com/trusthadi

Invited by: Rebecca Y. Bayeck

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 26, 2022 1,500 -100 -6.3%
September 22, 2021 1,600 -40 -2.5%
August 20, 2021 1,640 -65 -3.9%
June 23, 2021 1,705 +64 +4.0%
June 15, 2021 1,641 +54 +3.5%
June 09, 2021 1,587 +72 +4.8%
June 03, 2021 1,515 -18 -1.2%
May 25, 2021 1,533 +74 +5.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users