دوستان ماندگار on Clubhouse

دوستان ماندگار Clubhouse
3.4k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

بگیم بخندیم یا زوده؟ 🍑💦🍆🤣🤣🤣
رعایت نظم و احترام دوستان: لطفا بعد از بالا آمدن میکروفن خود را ببندید، و نظم را رعایت کنید و صحبت دیگران راقطع نکنید، گذاشتن احترام به دوستان نشانه شخصیت شماست.

Rules

رعایت نظم و احترام دوستان

لطفا بعد از بالا آمدن میکروفن خود را ببندید، و نظم را رعایت کنید و صحبت دیگران راقطع نکنید، گذاشتن احترام به دوستان نشانه شخصیت شماست.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 3,442 +1 +0.1%
February 07, 2024 3,441 +4 +0.2%
December 24, 2023 3,437 +1 +0.1%
November 11, 2023 3,436 0 0.0%
October 11, 2023 3,436 +4 +0.2%
September 12, 2023 3,432 +2 +0.1%
August 14, 2023 3,430 0 0.0%
July 12, 2023 3,430 -3 -0.1%
June 19, 2023 3,433 -5 -0.2%
March 18, 2023 3,438 -1 -0.1%
March 02, 2023 3,439 +39 +1.2%
December 20, 2022 3,400 +100 +3.1%
November 06, 2022 3,300 +100 +3.2%
October 10, 2022 3,200 +100 +3.3%
September 06, 2022 3,100 +100 +3.4%
August 21, 2022 3,000 +100 +3.5%
August 08, 2022 2,900 +100 +3.6%
July 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
July 06, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 23, 2022 2,600 +100 +4.0%
June 10, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 28, 2022 2,400 +100 +4.4%
May 08, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 24, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 27, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +1,142 +133.2%
November 15, 2021 858 -1 -0.2%
November 13, 2021 859 -1 -0.2%
November 11, 2021 860 -2 -0.3%
November 09, 2021 862 -5 -0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs