دوستان ماندگار on Clubhouse

دوستان ماندگار Clubhouse
3.1k Members
🙊 Comedy 💥 Fun Topics
Updated: Oct 4, 2022

Description

بگیم بخندیم یا زوده؟ 🍑💦🍆🤣🤣🤣

Rules

رعایت نظم و احترام دوستان

لطفا بعد از بالا آمدن میکروفن خود را ببندید، و نظم را رعایت کنید و صحبت دیگران راقطع نکنید، گذاشتن احترام به دوستان نشانه شخصیت شماست.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 06, 2022 3,100 +100 +3.4%
August 21, 2022 3,000 +100 +3.5%
August 08, 2022 2,900 +100 +3.6%
July 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
July 06, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 23, 2022 2,600 +100 +4.0%
June 10, 2022 2,500 +100 +4.2%
May 28, 2022 2,400 +100 +4.4%
May 08, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 24, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 27, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +1,142 +133.2%
November 15, 2021 858 -1 -0.2%
November 13, 2021 859 -1 -0.2%
November 11, 2021 860 -2 -0.3%
November 09, 2021 862 -5 -0.6%
November 01, 2021 867 +6 +0.7%
October 29, 2021 861 -3 -0.4%
October 28, 2021 864 -8 -1.0%
August 25, 2021 872 -2 -0.3%
August 23, 2021 874 +11 +1.3%
August 22, 2021 863 -3 -0.4%
August 21, 2021 866 -2 -0.3%
August 20, 2021 868 -1 -0.2%
August 19, 2021 869 -4 -0.5%
August 18, 2021 873 -3 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs