C̶A̶A̶T̶O̶ on Clubhouse

Updated: May 27, 2024
C̶A̶A̶T̶O̶ Clubhouse
8.4k Followers
1.7k Following
@istiin_4l Username

Bio

🔰🅰 👑🅾️🔰
🍆Y̶O̶U̶ B̶A̶D̶ B̶U̶T̶ I̶ C̶A̶N̶ *̶T̶ B̶E̶
Y̶O̶U̶R̶ B̶O̶O̶
P̶R̶E̶T̶T̶Y̶ B̶$̶£̶C̶H̶ B̶U̶T̶ F̶$̶C̶K̶ W̶I̶S̶H̶ M̶E̶
I̶M̶M̶ N̶E̶E̶D̶ L̶I̶K̶E̶ 3̶ O̶F̶ Y̶O̶U̶ 🔞☠️😎

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
April 24, 2024 8,428 +2 +0.1%
March 16, 2024 8,426 +2 +0.1%
February 23, 2024 8,424 +2 +0.1%
February 06, 2024 8,422 -2 -0.1%
January 19, 2024 8,424 +4,316 +105.1%
August 26, 2021 4,108 +1,506 +57.9%
June 27, 2021 2,602 +85 +3.4%
June 19, 2021 2,517 +55 +2.3%
June 12, 2021 2,462 +27 +1.2%
June 05, 2021 2,435 +25 +1.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users