TEAM AYUUB on Clubhouse

TEAM AYUUB Clubhouse
2.1k Members
👘 Fashion 🧊 Chill Vibes Topics
Updated: Jun 23, 2022

Description

S̶a̶a̶x̶i̶b̶a̶d̶a̶ s̶h̶a̶r̶a̶f̶t̶a̶ i̶y̶o̶ q̶a̶a̶y̶a̶h̶a̶ b̶a̶d̶a̶n̶ k̶u̶s̶o̶o̶ d̶h̶a̶w̶a̶a̶d̶a̶ p̶a̶g̶e̶k̶a̶ a̶y̶ k̶u̶ k̶u̶l̶m̶a̶a̶a̶n̶ d̶h̶a̶l̶i̶n̶y̶a̶r̶a̶d̶a̶ u̶g̶u̶ q̶i̶i̶m̶a̶h̶a̶ i̶y̶o̶ q̶a̶d̶a̶r̶i̶n̶t̶a̶ b̶a̶d̶a̶n̶ c̶l̶u̶b̶h̶o̶u̶s̶e̶.̶♥️ Y͟O͟U͟ G͟U͟Y͟S͟ A͟L͟L͟ W͟E͟L͟C͟O͟M͟E͟ T͟O͟ O͟U͟R͟ P͟A͟G͟E͟❤️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 30, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 23, 2022 2,000 -100 -4.8%
April 16, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 11, 2022 2,000 -9 -0.5%
November 21, 2021 2,009 +1 +0.1%
November 13, 2021 2,008 +3 +0.2%
November 12, 2021 2,005 -1 -0.1%
November 08, 2021 2,006 -1 -0.1%
November 06, 2021 2,007 -3 -0.2%
November 04, 2021 2,010 -4 -0.2%
October 30, 2021 2,014 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,012 +1 +0.1%
October 27, 2021 2,011 +58 +3.0%
August 24, 2021 1,953 +3 +0.2%
August 22, 2021 1,950 -1 -0.1%
August 21, 2021 1,951 -1 -0.1%
August 20, 2021 1,952 -2 -0.2%
August 19, 2021 1,954 -1 -0.1%
August 18, 2021 1,955 -3 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs