C͡A͜R I͡S͜O G͡A͜R? on Clubhouse

Updated: Mar 19, 2023
C͡A͜R I͡S͜O G͡A͜R? Clubhouse
12.1k Followers
620 Following
@iamridingsolo Username

Bio

🅲🄴🅻🄳🅷🄴🅴🅁 🦁 🅶🄸🆁🄻👸🏻


Ṉ̺̮̦ͦ͛ͥͮi̼̯̘̻̓̊͆ͬn͉͍͇͎̅ͬ̌̂ḵ̬͍̻̍ͦͩ̉e̝̫͓̙̊ͫͬͪy͇̦͇̣͊ͯ͐ͮg̫͙̬ͤ̆̐̚ͅa͉̣͚̘͒͗ͦ̆

𝘓𝘦𝘵 𝘔𝘦 𝘙𝘦𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘠𝘰𝘶 🤍


𝙲𝚒𝚍 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚋𝚊 𝙻𝚊𝚖𝚊 𝙺𝚊𝚏𝚝𝚊𝚖𝚘❌


𓅀…….🩸🅑🅑🅢➊➑🩸…….𓅀
🅱︎𝗮𝗿🅱︎𝗮𝗮𝗿𝘁𝗮 🆂𝗼𝗼🅼𝗮𝗮🅻𝗶🅻𝗮𝗻🅳


❝𝘔𝘺𝘔𝘢𝘯❞𝘠𝘰𝘶 𝘊𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘦 𝘮𝘦 ❦𝘐 𝘸𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘭𝘭 𝘮𝘺 𝘭𝘢𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘺𝘰𝘶 ❦

🔥 𝘕𝘪𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘊𝘪𝘭𝘢𝘺 𝘶𝘯𝘣𝘢𝘢 𝘐 𝘊𝘢𝘺𝘢𝘢🙄🤣

🫶🏾𝘚𝘵𝘳𝘢𝘸𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺 💋🥀

𝘕𝘢𝘸𝘢𝘭𝘵𝘪 💋🥀

𝘋𝘢𝘥𝘢𝘹𝘰💋🥀

𝘒𝘶 𝘔𝘢𝘴𝘩𝘲𝘶𝘭𝘪𝘥𝘢 𝘘𝘦𝘺𝘳𝘬𝘢 𝘘𝘰𝘳𝘴𝘩𝘰 𝘋𝘩𝘢𝘮𝘢 𝘑𝘪𝘳𝘢🥳A̳B̳D̳A̳L̳L̳E̳ M̳O̳H̳A̳ 🦁🤴🏻ᵐʸ ᵇⁱᵍ ᵇʳᵒ ᵈʰⁱⁱᵍᵃ ⁱʸᵒ ᵈʰᵘᵘˣᵃ🩸


»»————-🦁𝐇𝐀𝐁𝐀𝐑𝐉𝐄𝐂𝐋𝐎🦁————-««

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 19, 2023 12,198 -17 -0.2%
March 17, 2023 12,215 +9,715 +388.6%
May 24, 2022 2,500 -100 -3.9%
December 05, 2021 2,600 -100 -3.8%
September 21, 2021 2,700 +53 +2.1%
August 12, 2021 2,647 +21 +0.8%
June 28, 2021 2,626 +5 +0.2%
June 23, 2021 2,621 +9 +0.4%
June 14, 2021 2,612 +13 +0.6%
June 08, 2021 2,599 +25 +1.0%
June 02, 2021 2,574 +73 +3.0%
May 23, 2021 2,501 -5 -0.2%
May 18, 2021 2,506 +187 +8.1%
May 04, 2021 2,319 +18 +0.8%
April 29, 2021 2,301 +3 +0.2%
April 25, 2021 2,298 +41 +1.9%
April 18, 2021 2,257 +65 +3.0%
April 13, 2021 2,192 +36 +1.7%
April 09, 2021 2,156 +177 +9.0%
April 03, 2021 1,979 +75 +4.0%
March 30, 2021 1,904 +122 +6.9%
March 25, 2021 1,782 +167 +10.4%

Charts

Member of

More Clubhouse users