adplus-dvertising

TAAKEYE OFFICIAL on Clubhouse

TAAKEYE OFFICIAL Clubhouse
1.3k Members
Updated: Nov 24, 2021

Rules

J̶a̶w̶i̶ D̶a̶g̶a̶n̶(c̶h̶i̶l̶l̶i̶n̶g̶ v̶i̶b̶e̶s̶)

n̶o̶ r̶e̶m̶o̶v̶e̶

H̶A̶ I̶G̶U̶ Q̶E̶Y̶L̶I̶N̶ H̶O̶Y̶A̶D̶A̶ M̶A̶Q̶A̶B̶I̶Y̶E̶E̶🥶😡

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 24, 2021 1,310 -4 -0.4%
November 21, 2021 1,314 -1 -0.1%
November 20, 2021 1,315 0 0.0%
November 19, 2021 1,315 0 0.0%
November 18, 2021 1,315 -1 -0.1%
November 17, 2021 1,316 +1 +0.1%
November 16, 2021 1,315 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,316 -1 -0.1%
November 14, 2021 1,317 -1 -0.1%
November 13, 2021 1,318 +4 +0.4%
November 12, 2021 1,314 -2 -0.2%
November 10, 2021 1,316 0 0.0%
November 09, 2021 1,316 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,317 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,314 +8 +0.7%
November 04, 2021 1,306 +13 +1.1%
November 03, 2021 1,293 +2 +0.2%
November 01, 2021 1,291 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,290 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,287 +6 +0.5%
October 29, 2021 1,281 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,282 -3 -0.3%
October 27, 2021 1,285 +231 +22.0%
August 27, 2021 1,054 +3 +0.3%
August 26, 2021 1,051 +6 +0.6%
August 25, 2021 1,045 +3 +0.3%
August 24, 2021 1,042 +3 +0.3%
August 23, 2021 1,039 +4 +0.4%
August 22, 2021 1,035 +6 +0.6%
August 21, 2021 1,029 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs