TAAKEYE OFFICIAL on Clubhouse

TAAKEYE OFFICIAL Clubhouse
2.6k Members
⏳ The Future 🧊 Chill Vibes Topics
Updated: Feb 7, 2024

Description

𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐈𝐍𝐀𝐋 Ⓜ️𝐀𝐂𝐀𝐖𝐈𝐒 𝐆𝐀𝐍𝐆 Ⓜ️𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑4L̶✊🦍
🫶🏻Macawiisley4L🥷🏻
ᴛʀᴜsᴛ ɴᴏʙᴏᴅʏ🥱
𝐂𝐚𝐟𝐢𝐬&𝐦𝐚𝐬𝐚𝐚𝐦𝐚𝐱 𝐬𝐱𝐛 𝐀𝐝𝐮𝐧&𝐚𝐤𝐡𝐢𝐫𝐨

Rules

J̶a̶w̶i̶ D̶a̶g̶a̶n̶(c̶h̶i̶l̶l̶i̶n̶g̶ v̶i̶b̶e̶s̶)

n̶o̶ r̶e̶m̶o̶v̶e̶

H̶A̶ I̶G̶U̶ Q̶E̶Y̶L̶I̶N̶ H̶O̶Y̶A̶D̶A̶ M̶A̶Q̶A̶B̶I̶Y̶E̶E̶🥶😡

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 2,692 -1 -0.1%
March 02, 2023 2,693 -7 -0.3%
January 12, 2023 2,700 +100 +3.9%
October 17, 2022 2,600 +100 +4.0%
September 06, 2022 2,500 +100 +4.2%
August 08, 2022 2,400 +100 +4.4%
July 19, 2022 2,300 +100 +4.6%
June 23, 2022 2,200 +100 +4.8%
June 03, 2022 2,100 +100 +5.0%
May 15, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 24, 2022 1,900 +100 +5.6%
April 10, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 03, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 19, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 12, 2022 1,500 +190 +14.6%
November 24, 2021 1,310 -5 -0.4%
November 16, 2021 1,315 -3 -0.3%
November 13, 2021 1,318 +2 +0.2%
November 09, 2021 1,316 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,317 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,314 +8 +0.7%
November 04, 2021 1,306 +13 +1.1%
November 03, 2021 1,293 +2 +0.2%
November 01, 2021 1,291 +1 +0.1%
October 31, 2021 1,290 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,287 +6 +0.5%
October 29, 2021 1,281 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,282 -3 -0.3%
October 27, 2021 1,285 +231 +22.0%
August 27, 2021 1,054 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs