Ak 47 gang on Clubhouse

Ak 47 gang Clubhouse
1.2k Members
Updated: Feb 7, 2024

Description

MY BABY MARYAN DIRGAH ❤️😂
IT’S 2:1 NOW “REMEMBER” 🤫
ⓆⒶⒷⓄ Ⓜ︎ⒾⒸ ⒶⓂ︎Ⓐ ⓈⒶⒶⓇⓄ ⒸⒶⓁⒶⓃⓀⒶ☜︎: ℍ𝕒 𝕋𝕒𝕣𝕋𝕒𝕣𝕚𝕟 𝕀𝕤 𝔸𝕕𝕜𝕖𝕖𝕪 𝔹𝕠𝕠𝕠𝕝𝕠
𝗛𝗮𝗸𝘂 𝗗𝗵𝗲𝗴𝗶𝗻 𝗠𝗶𝗰 𝗛𝗮𝗱𝗮 𝗢𝗿𝗱𝗲𝘆𝘀𝗼𖨆: 𝕀𝕤 𝕒𝕕𝕜𝕖𝕖𝕖𝕪 𝔹𝕠𝕠𝕝𝕠☠︎︎
Hᴀ ᴅᴜʟᴅᴜʟɪɴ Dᴀʀʙɪɢᴀ ǫᴀʙsᴏ☻︎: M͎a͎r͎ H͎o͎r͎a͎ S͎a͎m͎e͎y͎n͎a͎y͎🦅

Rules

ⓆⒶⒷⓄ Ⓜ︎ⒾⒸ ⒶⓂ︎Ⓐ ⓈⒶⒶⓇⓄ ⒸⒶⓁⒶⓃⓀⒶ☜︎

ℍ𝕒 𝕋𝕒𝕣𝕋𝕒𝕣𝕚𝕟 𝕀𝕤 𝔸𝕕𝕜𝕖𝕖𝕪 𝔹𝕠𝕠𝕠𝕝𝕠

𝗛𝗮𝗸𝘂 𝗗𝗵𝗲𝗴𝗶𝗻 𝗠𝗶𝗰 𝗛𝗮𝗱𝗮 𝗢𝗿𝗱𝗲𝘆𝘀𝗼𖨆

𝕀𝕤 𝕒𝕕𝕜𝕖𝕖𝕖𝕪 𝔹𝕠𝕠𝕝𝕠☠︎︎

Hᴀ ᴅᴜʟᴅᴜʟɪɴ Dᴀʀʙɪɢᴀ ǫᴀʙsᴏ☻︎

M͎a͎r͎ H͎o͎r͎a͎ S͎a͎m͎e͎y͎n͎a͎y͎🦅

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 07, 2024 1,269 0 0.0%
December 23, 2023 1,269 +1 +0.1%
November 11, 2023 1,268 0 0.0%
October 11, 2023 1,268 0 0.0%
September 12, 2023 1,268 0 0.0%
August 14, 2023 1,268 +1 +0.1%
July 12, 2023 1,267 0 0.0%
June 18, 2023 1,267 -6 -0.5%
March 18, 2023 1,273 0 0.0%
March 02, 2023 1,273 -27 -2.1%
March 12, 2022 1,300 -3 -0.3%
November 24, 2021 1,303 -2 -0.2%
November 22, 2021 1,305 +5 +0.4%
November 21, 2021 1,300 +3 +0.3%
November 20, 2021 1,297 +1 +0.1%
November 19, 2021 1,296 +5 +0.4%
November 17, 2021 1,291 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,289 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,286 +2 +0.2%
November 13, 2021 1,284 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,282 +3 +0.3%
November 11, 2021 1,279 +5 +0.4%
November 09, 2021 1,274 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,273 +5 +0.4%
November 06, 2021 1,268 +1 +0.1%
November 05, 2021 1,267 +11 +0.9%
November 04, 2021 1,256 +8 +0.7%
November 01, 2021 1,248 +4 +0.4%
October 29, 2021 1,244 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,246 +5 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs