ಧಮ್ಮ Neo Buddhist on Clubhouse

Updated: Jun 11, 2024
ಧಮ್ಮ Neo Buddhist Clubhouse
1.1k Followers
1.5k Following
@dhamma2040 Username

Bio

🤗☺ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು

💁‍♂️💁‍♂️💁‍♂️I Was Born A Hindu But I shall Not Die A Hindu..🙏
☸🌸Practicing Neo Bhuddism🌸☸
😃ವಿದ್ಯೆ - ಏನು ಇಲ್ಲ
🙃ಬುದ್ಧಿ - Neo ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್

☸ ✊✊✊ದೃಷ್ಟರು ಸತ್ಯನಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ?
☸🗣️ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ✊✊✊☺
☸To the point📍🤫 ☸☸️🤫"I'm away from some f stupid arguments"✍✍💙

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 11, 2024 1,124 +15 +1.4%
May 09, 2024 1,109 +21 +2.0%
March 24, 2024 1,088 +17 +1.6%
March 07, 2024 1,071 +11 +1.1%
February 14, 2024 1,060 +19 +1.9%
January 27, 2024 1,041 +24 +2.4%
January 10, 2024 1,017 +310 +43.9%
December 05, 2021 707 +54 +8.3%
October 27, 2021 653 +61 +10.4%
September 21, 2021 592 +564 +2,014.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users