ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆ on Clubhouse

ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆ Clubhouse
1.4k Members
🪐 Atheism 👥 Social Issues 🪐 Atheism Topics
Updated: Mar 18, 2023

Rules

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು

ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ‌ ಜವಾಬ್ದಾರರು.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 1,463 -2 -0.2%
March 02, 2023 1,465 -35 -2.4%
December 24, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 12, 2022 1,400 +3 +0.3%
November 24, 2021 1,397 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,395 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,394 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,393 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,392 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,391 +4 +0.3%
October 30, 2021 1,387 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,386 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,388 +452 +48.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs