ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆ on Clubhouse

ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆ Clubhouse
1.4k Members
Updated: Mar 27, 2024

Description

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು: ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ‌ ಜವಾಬ್ದಾರರು.

Rules

ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು

ವೈಚಾರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ‌ ಜವಾಬ್ದಾರರು.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 27, 2024 1,492 +4 +0.3%
February 06, 2024 1,488 +3 +0.3%
December 23, 2023 1,485 0 0.0%
November 11, 2023 1,485 +2 +0.2%
October 11, 2023 1,483 +4 +0.3%
September 11, 2023 1,479 +3 +0.3%
August 14, 2023 1,476 +3 +0.3%
July 12, 2023 1,473 0 0.0%
June 18, 2023 1,473 +10 +0.7%
March 18, 2023 1,463 -2 -0.2%
March 02, 2023 1,465 -35 -2.4%
December 24, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 12, 2022 1,400 +3 +0.3%
November 24, 2021 1,397 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,395 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,394 +1 +0.1%
November 10, 2021 1,393 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,392 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,391 +4 +0.3%
October 30, 2021 1,387 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,386 -2 -0.2%
October 28, 2021 1,388 +452 +48.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs