އައްޔަ އަލީ on Clubhouse

Updated: Aug 17, 2022
އައްޔަ އަލީ Clubhouse
1.9k Followers
4.8k Following
@ayya.ali Username

Bio

އިޝްގީ އާލަމުގެ ފުނަށް ވާސިލުވިއެވެ. ދުވަސް ތަކަކަށްފަހު ޖަޒުބާތުތައް ކެކި ހިއްސުތަކުގެ ކަންނެތްކަން ކެޑުނެވެ. އިޝްގީ ޝަރާބުގެ ކޯވަރެއް ލިބި ކަރު ހިއްކުން ފިލިއެވެ. އާރޯކަން ކެޑިފައިވާ ޖިސްމާއި ނަފްސަށް ދިރުން ލިބުނެވެ.💜

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 21, 2022 1,900 +100 +5.6%
June 16, 2022 1,800 -100 -5.3%
June 13, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 31, 2022 1,800 -100 -5.3%
May 07, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 20, 2022 1,800 +100 +5.9%
February 10, 2022 1,700 +100 +6.3%
January 19, 2022 1,600 +100 +6.7%
December 28, 2021 1,500 +100 +7.2%
December 14, 2021 1,400 +100 +7.7%

Charts

More Clubhouse users