الهام داوری دولت آبادی on Clubhouse

Updated: Jan 30, 2023
الهام  داوری دولت آبادی Clubhouse
1.4k Followers
484 Following
Apr 6, 2021 Registered
@davarielham Username

Bio

عضو هیات علمی دانشگاه
سرپرست پژوهشی واحد بین الملل دانشگاه
مدیر گروه بین الملل کارشناسی ارشد پرستاری
قائم مقام خانه پرستار اصفهان
عضو و رییس دوره پنجم شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان
رییس شورای شهرستان برخوار دوره پنجم

تندی هایم را به دیده اغماض بنگرید و صراحتم را به پای تعهد و دل نگرانی بگذارید،

#زنان #پرستار #آزادی #حقوق_شهروندی

Invited by: حمزه غالبی

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 28, 2022 1,400 +100 +7.7%
June 11, 2022 1,300 +100 +8.4%
May 18, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 08, 2022 1,100 +145 +15.2%
March 31, 2022 955 +302 +46.3%
February 01, 2022 653 +62 +10.5%
December 25, 2021 591 +51 +9.5%
November 17, 2021 540 +33 +6.6%
October 09, 2021 507 +34 +7.2%
August 30, 2021 473 +377 +392.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users