-﮼آیلین on Clubhouse

Updated: Jun 28, 2022
-﮼آیلین Clubhouse
1.1k Followers
876 Following
Mar 24, 2021 Registered
@aylin.ghm Username

Bio

♓️🔥PISCES CLUB🔥♓️
♾▶️
تَنهاییت رو بِپَذیرتوتَنها دُوست خودتى!

مشاهده و حضور من در هر رومی دلیل قضاوت شخصیت ومنش زندگی بنده نیست…
هرکنشی یک واکنش دارد پس احترام بذار تا احترام ببینی…
ترجیح من بر سکوته و اگر این سکوتو بشکنم یعنی باید جواب بشنوی…
عشق من به طبیعت و حیوانات وصف ناپذیره…
تعجب نمیکنم که مغز فاحشه یا فاحشه ببینم …چرا که ممکنه بعضی حرفا شکل خود اون شخص نباشه…

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 26, 2022 1,100 -100 -8.4%
November 23, 2021 1,200 -100 -7.7%
September 22, 2021 1,300 +179 +16.0%
August 19, 2021 1,121 +1,099 +4,995.5%

Member of

More Clubhouse users