علی خطیبی on Clubhouse

Updated: Sep 28, 2023
علی خطیبی Clubhouse
1.7k Followers
105 Following
Mar 25, 2021 Registered
@alikhatibi Username

Bio

کنشگر اجتماعی
دانش جو، پرسشگر
دکتری حرفه ایی مدیریت کسب و کار
🎤🎼🏊🏻‍♂️🚴🏻🏃🏻‍♂️🎭🎬😂
مرا با خیام رفاقتی است
🇺🇳


مسئولیت اجتماعی موضوعی است که هر فرد باید انجام دهدتا تعادل میان اقتصاد و جامعه را حفظ کند

Invited by: Roya Imani

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 28, 2023 1,770 +1 +0.1%
September 21, 2023 1,769 +1 +0.1%
September 14, 2023 1,768 +1 +0.1%
August 31, 2023 1,767 -1 -0.1%
August 25, 2023 1,768 +1 +0.1%
August 18, 2023 1,767 +4 +0.3%
August 12, 2023 1,763 +3 +0.2%
August 06, 2023 1,760 -2 -0.2%
July 21, 2023 1,762 -38 -2.2%
February 18, 2022 1,800 -100 -5.3%

Charts

Member of

More Clubhouse users