سهراب سپهری on Clubhouse

سهراب سپهری Clubhouse
10.6k Members
Updated: Sep 10, 2023

Description

💎جایی برای رهیافت به فلسفه ‌ی آبی اندیشه‌ی سپهری💎 📌Sohrab Sepehri (October 7, 1928 – April 21, 1980) was a notable Iranian poet and painter. He is considered to be one of the five most famous Iranian poets who have practiced modern poetry alongside Nima Youshij, Ahmad Shamlou, Mehdi Akhavan-Sales, and Forough Farrokhzad. 📚 His most important poems are collected in "Hasht-Ketab"(8-Books). Sepehri's poems have been translated into several languages, including English🇬🇧, French🇫🇷, Spanish🇪🇸, Italian🇮🇹 and Lithuanian🇱🇹. X/ 20646
فالو کردن صاحب اتاق (@leyli.a.goli) و دو ادمین دیگر کلاب: 💎Welcome To "BLUE ROOM"💎 Please "Join The Club " and Follow Club Admins.
به اتاق آبی خوش آمدید، لطفن به کلاب بپیوندید و تا زمانی که بر استیج حضور دارید، ادمین های کلاب(دکتر سروش و سعید)را فالو کنید.
💙ورود با قلب مهربان و در سکوت🎙: Please enter with a KIND HEART in silence٫Don't record without permission.
لطفن با قلب مهربان، در سکوت وارد شوید. اتاق های آبی ضبط می‌شود اما شما مجاز به ضبط بدون اجازه نیستید.
🙍🏻‍♂️=🙎🏻‍♀️احترام به برابری جنسیتی و حقوق انسان‌ها ⚖️: Please be Courteous & Respectful to other’s Rights & Believes
and equality between Women & Men.

لطفن نسبت به حقوق و باورهای دیگران و نیز برابری میان زنان و مردان، ادب و احترام را رعایت فرمایید.

Rules

فالو کردن صاحب اتاق (@leyli.a.goli) و دو ادمین دیگر کلاب

💎Welcome To "BLUE ROOM"💎 Please "Join The Club " and Follow Club Admins.
به اتاق آبی خوش آمدید، لطفن به کلاب بپیوندید و تا زمانی که بر استیج حضور دارید، ادمین های کلاب(دکتر سروش و سعید)را فالو کنید.

💙ورود با قلب مهربان و در سکوت🎙

Please enter with a KIND HEART in silence٫Don't record without permission.
لطفن با قلب مهربان، در سکوت وارد شوید. اتاق های آبی ضبط می‌شود اما شما مجاز به ضبط بدون اجازه نیستید.

🙍🏻‍♂️=🙎🏻‍♀️احترام به برابری جنسیتی و حقوق انسان‌ها ⚖️

Please be Courteous & Respectful to other’s Rights & Believes
and equality between Women & Men.

لطفن نسبت به حقوق و باورهای دیگران و نیز برابری میان زنان و مردان، ادب و احترام را رعایت فرمایید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 10, 2023 10,613 +13 +0.2%
August 12, 2023 10,600 -8 -0.1%
July 11, 2023 10,608 +2 +0.1%
June 17, 2023 10,606 -48 -0.5%
March 17, 2023 10,654 +54 +0.6%
February 04, 2023 10,600 +100 +1.0%
January 23, 2023 10,500 -100 -1.0%
January 12, 2023 10,600 +100 +1.0%
December 28, 2022 10,500 +100 +1.0%
December 24, 2022 10,400 +100 +1.0%
November 25, 2022 10,300 +100 +1.0%
November 12, 2022 10,200 +100 +1.0%
October 30, 2022 10,100 +100 +1.0%
October 17, 2022 10,000 +100 +1.1%
September 25, 2022 9,900 +100 +1.1%
September 12, 2022 9,800 +100 +1.1%
September 06, 2022 9,700 +100 +1.1%
August 20, 2022 9,600 +100 +1.1%
August 07, 2022 9,500 +100 +1.1%
July 25, 2022 9,400 +100 +1.1%
July 19, 2022 9,300 +100 +1.1%
July 12, 2022 9,200 +100 +1.1%
June 29, 2022 9,100 +100 +1.2%
June 23, 2022 9,000 +100 +1.2%
June 16, 2022 8,900 +100 +1.2%
June 10, 2022 8,800 +100 +1.2%
June 03, 2022 8,700 +100 +1.2%
May 27, 2022 8,600 +100 +1.2%
May 21, 2022 8,500 +100 +1.2%
May 14, 2022 8,400 +100 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs