سهراب سپهری on Clubhouse

سهراب سپهری Clubhouse
9.5k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

💎جایی برای رهیافت به فلسفه ‌ی آبی اندیشه‌ی سپهری💎 📌Sohrab Sepehri (October 7, 1928 – April 21, 1980) was a notable Iranian poet and painter. He is considered to be one of the five most famous Iranian poets who have practiced modern poetry alongside Nima Youshij, Ahmad Shamlou, Mehdi Akhavan-Sales, and Forough Farrokhzad. 📚 His most important poems are collected in "Hasht-Ketab"(8-Books). Sepehri's poems have been translated into several languages, including English🇬🇧, French🇫🇷, Spanish🇪🇸, Italian🇮🇹 and Lithuanian🇱🇹. X/ 20646

Rules

فالو کردن صاحب اتاق (@leyli.a.goli) و دو ادمین دیگر کلاب

💎Welcome To "BLUE ROOM"💎 Please "Join The Club " and Follow Club Admins.
به اتاق آبی خوش آمدید، لطفن به کلاب بپیوندید و تا زمانی که بر استیج حضور دارید، ادمین های کلاب(دکتر سروش و سعید)را فالو کنید.

💙ورود با قلب مهربان و در سکوت🎙

Please enter with a KIND HEART in silence٫Don't record without permission.
لطفن با قلب مهربان، در سکوت وارد شوید. اتاق های آبی ضبط می‌شود اما شما مجاز به ضبط بدون اجازه نیستید.

🙍🏻‍♂️=🙎🏻‍♀️احترام به برابری جنسیتی و حقوق انسان‌ها ⚖️

Please be Courteous & Respectful to other’s Rights & Believes
and equality between Women & Men.

لطفن نسبت به حقوق و باورهای دیگران و نیز برابری میان زنان و مردان، ادب و احترام را رعایت فرمایید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 07, 2022 9,500 +100 +1.1%
July 25, 2022 9,400 +100 +1.1%
July 19, 2022 9,300 +100 +1.1%
July 12, 2022 9,200 +100 +1.1%
June 29, 2022 9,100 +100 +1.2%
June 23, 2022 9,000 +100 +1.2%
June 16, 2022 8,900 +100 +1.2%
June 10, 2022 8,800 +100 +1.2%
June 03, 2022 8,700 +100 +1.2%
May 27, 2022 8,600 +100 +1.2%
May 21, 2022 8,500 +100 +1.2%
May 14, 2022 8,400 +100 +1.3%
May 07, 2022 8,300 +100 +1.3%
April 30, 2022 8,200 +200 +2.5%
April 23, 2022 8,000 +200 +2.6%
April 17, 2022 7,800 +100 +1.3%
April 10, 2022 7,700 +200 +2.7%
April 03, 2022 7,500 +200 +2.8%
March 27, 2022 7,300 +200 +2.9%
March 19, 2022 7,100 +200 +2.9%
March 11, 2022 6,900 +2,064 +42.7%
November 24, 2021 4,836 +5 +0.2%
November 23, 2021 4,831 +5 +0.2%
November 21, 2021 4,826 +11 +0.3%
November 20, 2021 4,815 -2 -0.1%
November 19, 2021 4,817 +20 +0.5%
November 18, 2021 4,797 +15 +0.4%
November 17, 2021 4,782 +11 +0.3%
November 15, 2021 4,771 +8 +0.2%
November 14, 2021 4,763 +13 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs