കുട്ടിപിശാശ് അമ്മൂസ് on Clubhouse

Updated: Mar 23, 2024
കുട്ടിപിശാശ് അമ്മൂസ് Clubhouse
1.6k Followers
1.3k Following
@_pixie.dust_ Username

Bio

കൊച്ചു കുട്ടികൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ കോല് മിട്ടായി
ട്ടായ് ട്ടായ്🙈

🤔സംശയമുണ്ടോ എന്ന് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചാൽ 🤔🤭
സംശയമില്ല എന്ന് സംശയമില്ലാതെ പറയാം😜
പക്ഷേ സംശയം ഒരു സംശയമായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻറെ ഒരു സംശയം☹️🧐👀
ഇത് ഒരു സംശയം ആണോ എന്ന് മറ്റൊരു സംശയം😕😣😖
നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ ഈ സംശയം🤭

Tvm kid💥
Medico🩺
@21😝
Back channel 🚫
🤭

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 23, 2024 1,689 +2 +0.2%
March 05, 2024 1,687 -1 -0.1%
February 12, 2024 1,688 -1 -0.1%
January 09, 2024 1,689 +1 +0.1%
December 24, 2023 1,688 -112 -6.3%
April 11, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 08, 2022 1,700 +100 +6.3%
November 10, 2021 1,600 +100 +6.7%
October 04, 2021 1,500 +100 +7.2%
September 23, 2021 1,400 +747 +114.4%

Charts

Member of

More Clubhouse users