FIGHT FOR WHAT U LOVE on Clubhouse

FIGHT FOR WHAT U LOVE Clubhouse
2.2k Members
Updated: Feb 3, 2024

Description

ꜰᴏᴜɴᴅᴇʀ
ᴏꜰ
ꜰɪɢʜᴛ ꜰᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ -𝄟⃝❥ʙʟᴀᴄᴋ ᴋɪɴɢ❥

🄾🄵🄵🄸🄲🄸🄰🄻 🄰🄳🄼🄸🄽🅂

╔╦══• •✠•❀•✠ • •══╦╗
𓇽︎🅱🅻🅰🅲🅺 🅺🅸🅽🅶♪
𓇽︎🅰🅼🅴🅴🆁♪
𓇽︎🅳🅷🆄🆁🆄🆅♪
𓇽︎🅹🅰🆈🅰♪
𓇽︎🅲🅰🅽🅳🆈♪
𓇽︎🅼🅾🅷🅸🆃🅷♪
╚╩══• •✠•❀•✠ • •══╩╝
.
.
.
.
ᴏᴠᴇʀʟᴀᴘ ᴘᴀɴɴᴀᴛʜɪɢʜᴀ ᴅᴀᴀ. ᴘᴀɴɴᴀ ꜰʟɪɢʜᴛ ᴛɪᴄᴋᴇᴛ ᴜʜʜ ᴛʜᴀᴀɴ ✈️
.
.
.

𝗣𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗢𝗗𝗘𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗦
✳️ ʙʟᴀᴄᴋᴋɪɴɢ♬
✳️𝙰𝙼𝙴𝙴𝚁♬
✳️𝙰𝙽𝙸𝚂𝙷♬
✳️ᴊᴀʏᴀ♬
✳️ᴜꜱʜᴍɪ♬
✳️ᴄᴀɴᴅʏ♬
✳️ ᴄᴏᴏᴋɪᴇ♬
✳️ꜱᴀɴᴅʏ♬
✳️ᴍᴀʏᴏ♬
✳️ ᴅʀ.ᴋᴀɴɴᴀ♬
✳️ ʀᴀᴊᴇꜱʜ♬
✳️ ᴋᴀɴᴍᴀɴɪ♬
✳️ ᴀᴛᴍᴀɴ♬


ᴏꜰꜰɪᴄɪᴀʟ ᴅᴊ'ꜱ

ᴀᴘᴘᴀᴅɪʟᴀᴍ ɪʟᴀ ʏᴀʀᴜᴠᴇɴᴀʟᴜᴍ ᴠᴀɴᴛʜᴜ ꜱᴏɴɢ ᴘʟᴀʏ ᴘᴀɴɴᴜɢʜᴀ ᴘᴀ😂✌️
.
.
.
.
.
𝙽𝙸𝙶𝙷𝚃 𝟷𝟶.𝟶𝟶 𝙼𝙰𝙽𝙸𝙺𝚄 𝚅𝙰𝙽𝚃𝙷𝚄 𝙸𝙳 𝙿𝙰𝚁𝙺 𝙿𝙰𝙽𝙽𝙸𝚃𝚄 𝚃𝙷𝚄𝙽𝙶𝚄𝙶𝙷𝙰 𝙳𝙰𝙰 ✌️🤣
.
.
.
.
ꜰɪɢʜᴛ ꜰᴏʀ ᴡʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ - ᴇᴛʜᴜᴋᴜ ɪɴᴛʜᴀ ɴᴀᴍᴇ ᴠᴀᴄʜᴀɴᴜ ᴛʜᴇʀɪʏᴀᴛʜᴜ ᴘᴀᴀ ɪɴᴛʜᴀ ꜰᴏᴜɴᴅᴇʀ 😂😂


“If Music is a Place – then Jazz is the City, Folk is the Wilderness, Rock is the Road, Classical is a Temple.”🎶🎶😌_02446

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 03, 2024 2,247 0 0.0%
December 21, 2023 2,247 +1 +0.1%
November 09, 2023 2,246 -1 -0.1%
October 09, 2023 2,247 -1 -0.1%
September 10, 2023 2,248 +63 +2.9%
August 12, 2023 2,185 +14 +0.7%
July 10, 2023 2,171 -2 -0.1%
June 17, 2023 2,173 +16 +0.8%
March 17, 2023 2,157 -43 -2.0%
January 27, 2023 2,200 +100 +4.8%
January 19, 2023 2,100 -100 -4.6%
September 19, 2022 2,200 +100 +4.8%
August 01, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 19, 2022 2,000 +100 +5.3%
July 12, 2022 1,900 +100 +5.6%
July 06, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 29, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +1,054 +193.1%
November 24, 2021 546 +26 +5.0%
November 23, 2021 520 +71 +15.9%
November 21, 2021 449 +313 +230.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs