KASSAAPU KADAI on Clubhouse

KASSAAPU KADAI Clubhouse
1.1k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

🧞‍♂️╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮🧞‍♂️

🗡️ 🅃🄴🄰🄼 🄺🄰🅂🅂🄰🄰🄿🅄‌ 🄺🄰🄳🄰🄸 🪓
───────✧❁✧───────
🔥JĐ ₣łⱤɆ(TERRY)
🔥₮Ɏ₴Ø₦
🔥₵Ɽ7
🔥J₳₵₭
🔥฿₳₵₳ⱤĐł
🔥Ⱨ₳ⱤⱤɎ
🔥₴Ⱨ₳₦₭₳Ɽ
🔥₭₳₮ⱧłⱤ
🔥฿ɆⱤⱠł₦
🔥Ɽ₳₦Jł₮Ⱨ
🔥₮ØӾł₵
🔥ⱤØ₥ɆØ
🔥Ⱨł₦ĐɄ₴₮₳₦
🔥ĐɆVłⱠ
🔥₣₳₭Ɇ
🔥₴ⱧⱤłJ₳
🔥₥₳₲ł₵₳Ⱡ
🔥ⱧØ₮
🔥ĐɄ₴₭Ɏ ฿Øł
🔥₥ł₴ QɄɆɆ₦
🔥₱ⱤɆɆ₮Ⱨł
🔥₳฿ł₦₳Ɏ₳
🔥₳ⱤɎ₳
🔥₴ⱧɆⱤłⱠ
🔥ⱧɆⱠⱠ
🔥₳₥₥Ʉ
🔥Ŧคкє
🔥₥₳₦Ø
🔥₦₳VɆɆ₦

🤬🐐łⱠɄ₮ⱧɄ V₳₵ⱧɄ VɆ₮₮ɄVØ₥ 🍖 🦴

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
♨️DAILY MUTTON KIDAIKUM🐐: 1 Nalaiku 20 Aadu vettapaddum🐏
🔞No 18 +🐐: Nanga mattum peasuvom🐏
ELIGIBILITY TO BATTLES🧞‍♂️: 1)min 5k followers aachum irukanum 🧞‍♂️

Rules

♨️DAILY MUTTON KIDAIKUM🐐

1 Nalaiku 20 Aadu vettapaddum🐏

🔞No 18 +🐐

Nanga mattum peasuvom🐏

ELIGIBILITY TO BATTLES🧞‍♂️

1)min 5k followers aachum irukanum 🧞‍♂️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 1,156 -1 -0.1%
December 23, 2023 1,157 +3 +0.3%
November 10, 2023 1,154 0 0.0%
October 11, 2023 1,154 0 0.0%
September 11, 2023 1,154 +1 +0.1%
August 13, 2023 1,153 +1 +0.1%
July 11, 2023 1,152 0 0.0%
June 18, 2023 1,152 -14 -1.3%
March 17, 2023 1,166 -34 -2.9%
March 12, 2022 1,200 -3 -0.3%
November 21, 2021 1,203 -4 -0.4%
November 18, 2021 1,207 +6 +0.5%
November 17, 2021 1,201 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,200 -2 -0.2%
November 14, 2021 1,202 +4 +0.4%
November 13, 2021 1,198 +2 +0.2%
November 11, 2021 1,196 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,197 +7 +0.6%
November 08, 2021 1,190 +15 +1.3%
November 06, 2021 1,175 +22 +2.0%
November 04, 2021 1,153 -1 -0.1%
November 03, 2021 1,154 +6 +0.6%
November 01, 2021 1,148 -1 -0.1%
October 30, 2021 1,149 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,147 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs