کافه جامعه شناسی on Clubhouse

کافه جامعه شناسی Clubhouse
1.3k Members
Updated: Feb 2, 2023

Description

فضایی برای به اشتراک گذرای نقد و تحلیل جامعه شناختی و همچنین بحث در باره پدیدهای اجتماعی از نگاه جامعه شناسی. This is a space for discussion on sociology and sociological discussion and analysis of social phenomenons

Rules

احترام به آزادی بیان و عقیده.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 30, 2023 1,300 +100 +8.4%
October 21, 2022 1,200 +100 +9.1%
July 10, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 08, 2022 1,000 +5 +0.6%
June 01, 2022 995 +12 +1.3%
May 25, 2022 983 +19 +2.0%
May 19, 2022 964 +9 +1.0%
May 12, 2022 955 +17 +1.9%
May 05, 2022 938 +3 +0.4%
April 28, 2022 935 +15 +1.7%
April 21, 2022 920 +7 +0.8%
April 14, 2022 913 +11 +1.3%
April 07, 2022 902 +11 +1.3%
April 01, 2022 891 +9 +1.1%
March 23, 2022 882 +15 +1.8%
March 17, 2022 867 +14 +1.7%
March 09, 2022 853 +524 +159.3%
November 15, 2021 329 +12 +3.8%
November 12, 2021 317 +8 +2.6%
November 10, 2021 309 +5 +1.7%
November 08, 2021 304 +4 +1.4%
November 06, 2021 300 +14 +4.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs