کارنامه on Clubhouse

کارنامه Clubhouse
1.8k Members
Updated: Nov 24, 2022

Description

ما در زندگی در هر شرایطی حتی اگر در کاغذ نوشته نشود، در ذهن برای هرکدام از مسائل مون کارنامه ای داریم که میتونه: کارنامه کاری، روابط و … باشه. خوشحال میشیم در کنار هم درباره‌ی نتیجه کارهامون صحبت کنیم و پند بگیریم.

Rules

رسم اول

همه در کنار هم در نهایت ادب ،احترام و عشق هستیم

رسم دوم

اجتناب از هرگونه بحث سیاسی و دینی

رسم سوم

مسئولیت گفتار هر فرد بعهده همان شخص میباشد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 10, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 10, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +71 +4.7%
November 24, 2021 1,529 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,527 +4 +0.3%
November 20, 2021 1,523 +1 +0.1%
November 18, 2021 1,522 +1 +0.1%
November 16, 2021 1,521 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,520 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,519 +3 +0.2%
November 10, 2021 1,516 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,517 -1 -0.1%
November 07, 2021 1,518 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,515 +1 +0.1%
November 05, 2021 1,514 +2 +0.2%
November 03, 2021 1,512 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,510 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,509 +8 +0.6%
October 28, 2021 1,501 +30 +2.1%
October 26, 2021 1,471 +219 +17.5%
August 27, 2021 1,252 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,251 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,249 +9 +0.8%
August 24, 2021 1,240 +5 +0.5%
August 23, 2021 1,235 +6 +0.5%
August 22, 2021 1,229 +8 +0.7%
August 21, 2021 1,221 +10 +0.9%
August 20, 2021 1,211 +19 +1.6%
August 19, 2021 1,192 +11 +1.0%
August 18, 2021 1,181 +71 +6.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs