با من سفر بیا on Clubhouse

با من سفر بیا Clubhouse
314 Members
✨ Meet People Topic
Updated: Nov 28, 2022

Description

در اینجا هر بار با هم از شهری به شهری سفر می کنیم و هر آنچه لازم است تا از ساختن این رویا پردازی بدانیم ،مرور می کنیم.خاطره همیشه حادثه ای است که در پس رویایی اتفاق می افتد.با من سفر کن و رویا بساز تا به زودی خاطره شود

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 09, 2022 314 +1 +0.4%
October 14, 2022 313 +1 +0.4%
September 28, 2022 312 +1 +0.4%
September 22, 2022 311 +2 +0.7%
September 16, 2022 309 +2 +0.7%
September 09, 2022 307 +1 +0.4%
August 24, 2022 306 +3 +1.0%
August 11, 2022 303 +1 +0.4%
July 29, 2022 302 +1 +0.4%
July 22, 2022 301 +1 +0.4%
July 09, 2022 300 +1 +0.4%
July 03, 2022 299 +1 +0.4%
June 26, 2022 298 +1 +0.4%
June 20, 2022 297 +1 +0.4%
May 24, 2022 296 +4 +1.4%
May 18, 2022 292 +1 +0.4%
May 11, 2022 291 +1 +0.4%
May 04, 2022 290 +2 +0.7%
April 27, 2022 288 +2 +0.7%
April 20, 2022 286 +1 +0.4%
April 13, 2022 285 +1 +0.4%
April 07, 2022 284 +2 +0.8%
March 31, 2022 282 +4 +1.5%
March 23, 2022 278 +1 +0.4%
March 06, 2022 277 +6 +2.3%
November 08, 2021 271 +2 +0.8%
October 31, 2021 269 +20 +8.1%
August 24, 2021 249 +2 +0.9%
August 22, 2021 247 +2 +0.9%
August 19, 2021 245 -1 -0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs