گفتگوهای روان‌شناختی on Clubhouse

گفتگوهای روان‌شناختی Clubhouse
14.2k Members
🧶 Relationships 🧸 Parenting 🧶 Relationships Topics
Updated: Sep 11, 2023

Description

روان‌شناسی، روان‌کاوی، روان‌پویشی، روان‌درمانی، مشاوره، مشکلات شخصیتی، روابط بین‌فردی، فرزندپروری، هیجانات، هوش هیجانی، فرهنگ، جامعه

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 18, 2023 14,211 +180 +1.3%
March 02, 2023 14,031 +131 +1.0%
February 04, 2023 13,900 +100 +0.8%
January 27, 2023 13,800 -100 -0.8%
January 08, 2023 13,900 +100 +0.8%
December 24, 2022 13,800 +100 +0.8%
December 01, 2022 13,700 +100 +0.8%
November 12, 2022 13,600 +100 +0.8%
October 30, 2022 13,500 +100 +0.8%
October 10, 2022 13,400 +100 +0.8%
September 25, 2022 13,300 +100 +0.8%
September 06, 2022 13,200 +100 +0.8%
August 21, 2022 13,100 +100 +0.8%
August 08, 2022 13,000 +100 +0.8%
July 26, 2022 12,900 +100 +0.8%
July 13, 2022 12,800 +100 +0.8%
June 30, 2022 12,700 +100 +0.8%
June 17, 2022 12,600 +100 +0.8%
June 10, 2022 12,500 +100 +0.9%
May 28, 2022 12,400 +100 +0.9%
May 21, 2022 12,300 +100 +0.9%
May 15, 2022 12,200 +100 +0.9%
May 08, 2022 12,100 +100 +0.9%
May 01, 2022 12,000 +100 +0.9%
April 24, 2022 11,900 +100 +0.9%
April 17, 2022 11,800 +100 +0.9%
April 10, 2022 11,700 +100 +0.9%
April 03, 2022 11,600 +100 +0.9%
March 27, 2022 11,500 +200 +1.8%
March 19, 2022 11,300 +100 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs