สภาประชาชนแห่งชาติ on Clubhouse

สภาประชาชนแห่งชาติ Clubhouse
2.3k Members
🌏 Geopolitics ⏳ The Future Topics
Updated: Mar 11, 2024

Description

องค์กรทางการเมืองภาคประชาชนเลือกข้างฝ่ายประชาธิปไตยยืนหยัด แน่วแน่ มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง

แนวทางสภาประชาชน

ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองในขณะนี้ มวลมหาประชาชนได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าต้องการใช้สิทธิการปฏิวัติ(Right of Revolution) ของตนโค่นรัฐบาลที่ไร้ความชอบธรรมแล้ว คำถามสำคัญคือรัฐบาลนั้นจะต้องถูกแทนที่ด้วยอำนาจของประชาชนอย่างไร? ย่อมไม่ใช่ด้วยกองทัพเข้าทำการรัฐประหาร และจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกเลือกโดยกองทัพ สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ชอบธรรมเพราะนั่นไม่ใช่อำนาจของประชาชน

ยิ่งในขณะนี้ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองได้ถูกเสนอออกมาแล้ว เราต้องการปฏิรูปประเทศให้เกิดประชาธิปไตยที่จริงแท้ ด้วยการเลือกตั้งที่เป็นธรรมได้ผู้แทนที่รับใช้ประชาชน เราต้องการข้าราชการที่รับใช้ประชาชน เราต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมกันนำพาการศึกษาของชาติให้พ้นจากความตกต่ำด้วยการตั้งใจลงมือแก้ไขอย่างจริงจังให้เป็นวาระแห่งชาติ ฯลฯ ข้อเสนอเหล่านี้ ต้องการความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมผลักดันให้เป็นจริง ไม่ใช่เพียงแค่กำลังของแกนนำ หรือกลุ่มบุคคลในแวดวงชั้นนำเพียงหยิบมือหนึ่งซึ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามา

เราจึงต้องมีการจัดตั้งตนเองของประชาชน (Self organization) เพื่อแทนที่รัฐบาลเดิมและผลักดันข้อเสนอที่ดี ที่ตรง ที่สมควร และที่นำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยของประชาชนอย่างแท้จริง การจัดตั้งนั้นเป็นอย่างไร

หนึ่ง. การจัดตั้งนั้นเรียกว่า สภาประชาชน ซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนที่เข้าแทนที่อำนาจสภานิติบัญญัติของประชาธิปไตยที่ทุนเป็นใหญ่

สอง. สมาชิกสภาประชาชนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมต่อสู้ ประชาชนในที่นี้คือ บุคคลในสาขาอาชีพต่างๆทั้งปวงที่เห็นด้วยกับการปฏิวัติโค่นรัฐบาลที่ปราศจากความชอบธรรม และมีการรวมตัวต่อสู้ในสถานที่ต่างๆ สภาประชาชนอาจเกิดขึ้นในขอบเขตจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล และ/หรือสาขาอาชีพต่างๆ ตลอดจนองค์กรของประชาชน สมาชิกสภาประชาชนต้องถูกกำกับดูแลและตรวจสอบ กระทั่งถูกถอดถอนได้โดยประชาชนที่เป็นผู้เลือกเข้าไปได้ตลอดเวลา

สาม สภาประชาชนทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศส่งผู้แทนสภาประชาชนที่ได้รับเลือกของตนมารวมตัวกันจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสภาประชาชนแห่งชาติที่กรุงเทพฯเพื่อทำหน้าที่กำกับการต่อสู้ของประชาชน และผลักดันข้อเสนอหรือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

สี่ สภาประชาชนแห่งชาติจะต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้น โดยเลือกตั้งฝ่ายบริหารจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในระยะเปลี่ยนผ่าน ทำให้ข้อเสนอที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนระหว่างการต่อสู้ เป็นสัญญาประชาคมแห่งการต่อสู้ ให้บรรลุผลเป็นจริง
ห้า สภาประชาชนแห่งชาติเตรียมการให้มีการเลือกตั้งด้วยระบบที่มีความเป็นธรรมและความเท่าเทียม

https://www.facebook.com/groups/associationofpeoplescouncils/?ref=share

"ศรัทธา" จักพึงมีให้กับความถูกต้องและเป็นธรรมในสังคมเพียงเท่านี้น

Rules

เราประชาชน

พูดความจริง ไม่ว่าเชิงลบ หรือบวกเรายินดีรับฟังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

เสียงของเรา

ช่วยกันส่งเสียงของประชาชนไปสู่ประชาชนให้ทุกคนได้ยินข้อเรียกร้องของพวกเราและออกมาแสดงพลัง

ประเด็นพูดคุย

1. แบนล็อตเตอรี่และสินค้าทุกอย่างที่รัฐบาลบริหารรายไม่โปร่งใส ไม่ชี้แจงประชาชน เอาเปรียบประชาชน 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการลี้ภัย โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมาตีแผ่ความจริงงของรัฐบาลเผด็จการและศาลที่ขาดความยุติธรรม 3. ร่างนโยบายรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชน

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2023 2,369 -31 -1.3%
December 23, 2022 2,400 +100 +4.4%
October 22, 2022 2,300 +100 +4.6%
August 19, 2022 2,200 +100 +4.8%
July 11, 2022 2,100 +100 +5.0%
June 01, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 15, 2022 1,900 +100 +5.6%
March 09, 2022 1,800 +379 +26.7%
November 17, 2021 1,421 +6 +0.5%
November 15, 2021 1,415 +61 +4.6%
November 10, 2021 1,354 +47 +3.6%
November 07, 2021 1,307 +19 +1.5%
November 06, 2021 1,288 +117 +10.0%
November 04, 2021 1,171 +8 +0.7%
November 03, 2021 1,163 +23 +2.1%
October 31, 2021 1,140 +974 +586.8%
August 23, 2021 166 +47 +39.5%
August 21, 2021 119 +41 +52.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs