ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾಗಮ on Clubhouse

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾಗಮ Clubhouse
1.8k Members
Updated: Aug 14, 2022

Description

ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಾಗೂ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ದೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 08, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 12, 2022 1,700 +362 +27.1%
November 24, 2021 1,338 +1 +0.1%
November 23, 2021 1,337 +16 +1.3%
November 21, 2021 1,321 +7 +0.6%
November 20, 2021 1,314 +11 +0.9%
November 19, 2021 1,303 +26 +2.1%
November 16, 2021 1,277 +1 +0.1%
November 15, 2021 1,276 +8 +0.7%
November 12, 2021 1,268 +4 +0.4%
November 11, 2021 1,264 +5 +0.4%
November 09, 2021 1,259 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,258 +11 +0.9%
November 06, 2021 1,247 +3 +0.3%
November 05, 2021 1,244 +12 +1.0%
November 02, 2021 1,232 +3 +0.3%
November 01, 2021 1,229 +6 +0.5%
October 31, 2021 1,223 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,222 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,220 +7 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs