เกษตรแปรรูป Thailand on Clubhouse

เกษตรแปรรูป Thailand Clubhouse
1.4k Members
🌱 Networking 📎 Small Business Topics
Updated: Jun 20, 2022

Description

05406มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สัตว์ที่นำมาเป็นอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต และยังช่วยลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 22, 2022 1,400 +160 +13.0%
November 03, 2021 1,240 +4 +0.4%
October 31, 2021 1,236 +6 +0.5%
October 27, 2021 1,230 +112 +10.1%
August 27, 2021 1,118 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,119 +20 +1.9%
August 25, 2021 1,099 +12 +1.2%
August 24, 2021 1,087 +3 +0.3%
August 23, 2021 1,084 +25 +2.4%
August 22, 2021 1,059 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,057 +16 +1.6%
August 20, 2021 1,041 +20 +2.0%
August 19, 2021 1,021 +90 +9.7%
August 18, 2021 931 +17 +1.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs