adplus-dvertising

112 นาที on Clubhouse

112 นาที Clubhouse
1.5k Members
Updated: Nov 17, 2021

Description

คลับ 112 นาที เราจะพูดถึงกิจกรรมยืนหยุดขัง เพื่อไม่ให้ลืม และกระตุ้นเตือนถึงความ “อยุติธรรม” ที่กดขี่ข่มเหงประชาชนที่เรียกร้อง สิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย สนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยบนสันติวิธี สร้างความรู้ ความเข้าใจ และบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเหตุผล และข้อเท็จจริงเท่านั้น

Rules

1.เพื่อไม่ให้ลืมผู้เสียสละ

คลับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อไม่ให้ลืมความกล้าหาญของคนรุ่นใหม่ ที่เสียสละเป็นแนวหน้าในการเรียกร้องประชาธิปไตย

2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียกร้องประชาธิปไตย

ผู้ที่เข้ามาในคลับต้องมีความรักในประชาธิปไตย และสนับสนุน ส่งเสริม ในทุกกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย บนสันติวิธี ไม่ฝักใฝ่เผด็จการ หรือการใช้ความรุนแรงใด

3.เพื่อสร้างความเข้าใจในประชาธิปไตย

ผู้ที่เข้ามาในคลับ จะต้องส่งเสริมบรรยากาศในคลับให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในหลักประชาธิปไตย และไม่นำข้อมูลเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง มาใช้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 17, 2021 1,525 +15 +1.0%
November 07, 2021 1,510 +18 +1.3%
November 04, 2021 1,492 0 0.0%
October 31, 2021 1,492 +1 +0.1%
October 30, 2021 1,491 +79 +5.6%
August 27, 2021 1,412 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,411 +7 +0.5%
August 25, 2021 1,404 +9 +0.7%
August 24, 2021 1,395 +2 +0.2%
August 23, 2021 1,393 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,392 +4 +0.3%
August 21, 2021 1,388 +10 +0.8%
August 20, 2021 1,378 0 0.0%
August 19, 2021 1,378 +3 +0.3%
August 18, 2021 1,375 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs